Kaçak şekerle de marker ile mücadele dönemi

Şeker Kurumu ile TÜBİTAK, akaryakıtta 2007'den itibaren uygulamaya giren ulusal marker (kimyasal mühür- İşareTR) sisteminin şekere de uygulanması için ortak çalışma yürütüyor.


Kurum başkanı Mehmet Azmi Aksu, şeker üretimindeki kaçağı önlemek ve şeker satışlarını takip etmek için akaryakıtta kullanılan sistemin şekere de aktarılmasını öngördüklerini belirtti. Aksu, "Kurumumuz da akaryakıttakine benzer şekilde, katı veya sıvı haldeki şekerin içerisine belli bir ölçüde marker katmayı planlıyor. Kurumumuz sadece bu markeri tanıyan algılayıcılarla kaçak tespitine dayalı bir projenin yürütülmesi için Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'na bağlı bulunan Ulusal Metroloji Enstitüsü'nden fizibilite raporu talep etmiştir." açıklamasında bulundu. Yapılabilirliğinin kesinleşmesi halinde, projenin asgari 1 yıl içinde uygulamaya konulması bekleniyor.
Mehmet Azmi Aksu, kaçak şeker giriş ve kullanımlarını önlemeye yönelik uygulamalarla ilgili Zaman'a bilgi bilgi verdi. Marker ile ilgili çalışmalar sürerken, Elektronik Veri İşleme Sistemi (EVIS)'nde de sona yaklaşıldı. Şeker Kurumu, bu sayede üretim yapmakta olan şirketlerin ürünlerinin (öncelikle sıvı formdaki ve ambalajlanmış şekerlerin) barkot ile takibini yapacak. Aksu, "Projenin yürürlüğe alınabilmesi için Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde 2007 yılında iki, 2008 yılında ise bir kez olmak üzere hizmetin satışı için ihalelere çıkıldı. Ancak yeterli katılım sağlanamadığından iptal edildi. Hizmetin satın alınması için çalışmalarımız sürmektedir." diye konuştu.
Kaçak şeker 700 bin değil 300 bin ton Şeker Kurumu Başkanı Mehmet Azmi Aksu, son günlerde gündeme gelen kaçak şeker tartışmasına da son noktayı koydu. Aksu, "300 bin ton kayıt dışı şeker var." dedi. Pankobirlik Genel Müdürü Mikdat Çakır, Türkiye'nin nüfusu 10 milyondan azken de 2 milyon 300 bin ton şeker tüketildiğini söyleyerek, "10 milyon çoğaldık hâlâ 2 milyon 300 bin ton şeker tüketiyoruz. Bu da yaklaşık 700 bin ton kaçak şeker kullanıldığına işaret ediyor." demişti. Aksu'nun bu sözlere cevabı, "Tamamladığımız son üç pazarlama yılında yurtiçi şeker satış miktarları, talep tahmin çalışmalarına dayanarak tahsis edilen kotalara göre ortalama yıllık 300 bin ton civarında daha düşük gerçekleşmiştir." şeklinde oldu.

ZAMAN