Mazot ve gübre desteği başvuruları başladı

Mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemesi için başvurular dün başladı. Bu destekten faydalanmak isteyen ve 'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olan üreticiler, 13 Temmuz-28 Kasım 2008 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

Müracaatlar, tarım il ve ilçe müdürlüklerine yapılacak. Destek ödemeleri ise Ziraat Bankası'ndan gerçekleştirilecek. Çiftçilere, yıl içerisinde işledikleri 'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçiler destekten yararlanamayacak. Ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen üreticiler de destek ödemelerinden faydalanamayacak. Mazot ve gübre desteği almak için yanlış bilgi veren ve gerçek dışı belge düzenleyen çiftçiler ile kamu görevlileri hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

ZAMAN