KEY ödemeleri Meclis'te

Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerini de içeren kamu finansmanı ve borç yönetimini yeniden düzenleyen kanun tasarısı bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

KEY hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin, Emlak Konut'un yükümlülüğü için müsteşarlık tarafından bu kuruluşa ikrazen Devlet İç Borçlanma Senetleri ihraç edilebilecek. Emlak Konut'un yükümlülüğünü aşan kısmı için ise müsteşarlık tarafından bu kuruma özel tertip senet ihracı yapılabilecek. Tasarı ile ayrıca TMSF'nin Hazine'ye 90 milyar YTL tutarındaki borcu terkin edilecek. Ancak TMSF, yaptığı tahsilatları Hazine'ye aktarmaya devam edecek. Devlet üniversiteleri, 1 Ocak 2006 tarihinden önce imzaladığı dış kredi anlaşmaları çerçevesinde sağlanan ve ödemesi devam eden Hazine garantili dış borçları kullanabilecek. Mahalli idarelerin yurtiçi piyasalarda yapacakları tahvil ihraçları, Hazine iznine bağlı olacak

ZAMAN