TOKİ'den ev alanların taksitleri yüzde 4,5 arttı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), kredi ve konut bedellerinin ödenmesine ilişkin taksitleri, yılın ikinci yarısı için yüzde 4,5 artırdı. Arsa satışlarına ilişkin borç taksitlerine ise yüzde 13,76 artış uygulandı.

TOKİ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TOKİ tarafından kooperatifler, kooperatif birlikleri, sosyal yardımlaşma kurumları, belediyeler ve yapımcılara açılan konut kredilerinin kullanım ve geri ödemeleri ile idarece inşa ettirilen ve 6 aylık memur maaş artış oranına bağlı olarak satışa sunulan yeni projelerin geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı olan yüzde 4,5 ile güncellendi. İdarece inşa ettirilen ve satışa sunulan eski projeler ile Emlak Bankası AŞ'den idareye intikal eden projelerin geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedellerinin artışında memur maaş artış oranı, TÜFE ve ÜFE oranları arasından en düşük olanı esas alındı. Duyuruda, uygulamada esas alınan oranların, yorumlara sebebiyet vermemek amacıyla TOKİ tarafından hesaplanmadığı, ilgili ve yetkili kurumlar olan Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan talep edildiği belirtildi

ZAMAN