Maaşı bankaya yatırmayan işveren kişi başına 1500 YTL ceza ödeyecek

Kayıtlı istihdam ve vergi kaçağıyla mücadele amacıyla ücretler ile ev ve işyeri kiralarının bankalar kanalıyla ödenmesi işlemi yakında başlıyor.


Maliye Bakanlığı, kira gelirleri ile ücretlerin bankalara yatırılması zorunluluğuna ilişkin bir tebliğ taslağı hazırladı. Kira gelirlerinin bankalar kanalıyla tahsili için 500 YTL'lik bir limit öngörüldü. Bu çerçevede, 500 YTL ve üzerindeki ev ve işyeri kiraları bankalara yatırılacak. Ücretlerin de başlangıçta 450 YTL dolayında (net asgari ücret seviyelerinde) bir limit dahilinde bankalar aracılığıyla ödenmesi hükme bağlandı. Ancak limit konusunda farklı tutarlar da gündeme geldi. Maliye'de söz konusu tebliğ taslağına dönük çalışmalar devam ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK) ücretlerin bankalar kanalıyla ödenmesi için harekete geçti. SGK'nın hazırlayarak Maliye'nin görüşüne sunduğu yönetmelik taslağında her türlü ücret, prim, ikramiye ile her çeşit hak ediş ödemesinin bankalar kullanılarak yapılması öngörüldü. Bu tür ödemeleri bankalar kanalıyla yapmayanlar için ödeme yapılmayan her kişi başına 1.500 YTL idari para cezası uygulanacağı vurgulandı. Devlet Bakanlığı, Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının ortaklaşa çıkaracağı taslakta, bu zorunluluğun İş Kanunu'na göre yapılan ödemelerin yanı sıra, Borçlar Kanunu'na tabi işçiler, Basın Kanunu'na tabi çalışanlar ile Deniz İş Kanunu'na tabi gemi adamları için de geçerli olacağı hükme bağlandı. Yetkililer, SGK'nın ücretlerin hiçbir limit olmadan bankalar kanalıyla ödenmesine ilişkin düzenlemesinin tekrar ele alınacağını bildirdi. Maliye'nin, uygulamanın, belirli bir limit dahilinde başlatılması görüşünü hâlâ koruduğu da ifade edildi. Bu arada SGK'nın ayrı bir yönetmelik taslağı hazırlamasının ardından Maliye, kira gelirleri ve ücretlere ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ni de tekrar düzenledi. Bu çerçevede hazırlanan taslakta da, 500 YTL ve üzerindeki ev ve iş yeri kiralarının bankalara yatırılması zorunlu tutulurken, aykırı hareket edenlere Vergi Usulle ilgili cezaların uygulanacağı belirtiliyor. İlgili kanunda, bu tür durumlarda 1. sınıf tacirlere 1.490, 2. sınıf tacirlere 680, bunun dışında kalan kişiler hakkında da 320 YTL ceza uygulanması öngörülüyor

ZAMAN