Memurun zam pazarlığı 15 Ağustos'ta

Memur maaşlarına gelecek yıl için yapılacak zam miktarının yanı sıra sosyal ve özlük haklara ilişkin taleplerin ele alınacağı toplu görüşmeler 15 Ağustos Cuma günü başlayacak

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, toplu görüşmelerde somut sonuçlara ulaşılabilmesi amacıyla görüşmeler öncesinde Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve KESK Genel Başkanı Sami Evren'i birlikte kabul etti. Konfederasyon başkanları, görüşmeler öncesinde yaklaşımlarını ortaya koydu. Akyıldız, toplu görüşmelerde somut sonuçların ortaya çıkması adına olumlu izlenim edindiklerini söyledi. Geçen yıl sendika üyesi memurlara verilen ödeneğin 5 YTL artırılması konusunun daha sonra unutulduğunu, bakanların teklifinin daha sonra dikkate alınmadığını hatırlatan Akyıldız, bu yıl görüşme yapılan günler sonunda tutanak tutulmasını istediklerini aktardı. 2009'da çalışanların haklarının ne oranda geliştirileceğinin ve grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkının sağlanması için neler yapılacağının bir takvim çerçevesinde ortaya konulmasını talep eden Kamu-Sen Genel Başkanı, bu yıl önceki yılların aksine malî konularla ilgili bir teklif sunmadan önce, Kamu İşveren Kurulu'ndan çalışanlara gelecek yıl için ayrılan kaynağın ortaya konulmasını talep edeceklerini vurguladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da ücretlileri koruyacak şekilde Gelir Vergisi dilimlerinin 5'er puan düşürülmesi gerektiğini söyledi. Yüzdelik zamların enflasyon karşısında anlamsız kaldığını dile getiren Gündoğdu, çalışanların ücretleri belirlenirken enflasyonun yanında büyümeden de pay verilmesini istedi. Denge tazminatı ek tazminata dönüştürülürken düşük ücret alan kamu çalışanlarının korunması gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, 'eşit işe eşit ücret' prensibinin düşük ücret alanların daha fazla mağdur olmasını önleyecek şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Gündoğdu, sendika üyesi memurlara verilen sendika ödeneğinin de sendika üyeliğinin özendirilmesi amacıyla 5 YTL'den 25 YTL'ye çıkarılmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi

ZAMAN