Haberal'a özel kredilerde faiz farkını Hazine ödemiş

Hazine kontrolörleri Mehmet Haberal'ın Başkent Üniversitesi'ne verilen kredilerde usulsüzlük tespit etti. Hazine raporuna göre, Haberal'ın rektörü ve sahibi olduğu Başkent Üniversitesi'ne 1995-96 yıllarında kullandırılan krediler sebebiyle devlet 27 milyon dolar zarar etti.


Üç yıl önce hazırlanan rapordaki tespitlerle ilgili cezai müeyyideler 'zamanaşımı' dolduğu için uygulanamadı. Haberal, usulsüz kredilerle ilgili iddialara karşılık, "Herkese hodri meydan, istedikleri zaman istedikleri belgeyi ortaya koysunlar." ifadelerini kullanıyor. Haftalık haber dergisi Aksiyon'un son sayısında yer alan habere göre ulusalcı çevrelere ve siyasetteki yeni oluşumlara öncülük etmesiyle gündeme gelen Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın hızlı yükselişi Hazine raporuna yansıdı. Hazine Müsteşarlığı'nın 26 Temmuz 2005 tarihli, 71-8 sayılı inceleme raporu, Başkent Üniversitesi'nin iki ayrı projesine (hastane ve kampüs projeleri) dönemin iki bakanının onayı ile usulsüz kredi kullandırıldığını ortaya koyuyor. Rapordaki tespitlere göre, Hazine Müsteşarlığı'nın üniversite için Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Fon)'ndan aldığı kredileri Euro olarak geri öderken, üniversite devlete Türk Lirası üzerinden ödeme yapmış. İki proje için farklı para birimleri üzerinden kredilendirme yapılması yüzünden devlet 27 milyon doların üzerinde zarara uğramış. Raporda kredileri usulsüz kullandıran onay verenlerle ilgili Türk Ceza Kanunu'nun görevi ihmal suçuyla ilgili hükümleri içeren 257. maddesine göre soruşturma ve cezai takibat yapılması gerektiği belirtiliyor.

Dönemin Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan'ın izniyle geriye dönük yapılan Başkent Üniversitesi incelemesinde Hazine arazisi üzerine kurulan üniversitenin kredilendirme serüveni ile ilgili şu bilgiler yer alıyor: 1995-1996 yıllarını kapsayan kredilendirme hadiselerinin başlangıcı birden fazla ve farklı kanalla kamu bankalarından gerçekleştirilen kredi taleplerine dayanıyor. Başkent Üniversitesi'nin hastane projesi için talep ettiği krediler, ilk olarak dönemin Maliye ve Gümrük Bakanı İsmet Atilla'nın 15 Mart 1995 tarihli (95/338 sayılı) onayıyla Türkiye Vakıflar Bankası aracılığıyla yüzde 55'lik faiz ile kullandırılması şartıyla kabul edilmiş. Ancak 'üniversitenin mali gücünün yetersizliği ve yeterli teminat gösterememesi sebebiyle bankayı döviz kuru riskiyle karşı karşıya bırakacağı' tespiti üzerine banka risk garantili olarak aracılığı kabul etmiş. Bunun üzerine üniversite Mart 1995'te Hazine Müsteşarlığı'na krediye aracılık edecek banka şubesinin İş Bankası Yenişehir Şubesi olacağını bildirmiş. Bu yeni durum için de aynı bakanlıktan 24 Mart 1995 tarihli onayla aracılık talep edilmiş. İş Bankası da bunu kabul etmemiş. Bu kez Devlet Bakanı Aykon Doğan'ın 28 Mart 1995 tarihli (95/435 sayılı) onayıyla faiz oranı yıllık yüzde 55 olmak üzere aracı bankanın Halk Bankası olması kararlaştırılmış. Dönemin Halk Bankası yetkilileri ise 'Hazine Müsteşarlığı tarafından kredinin Fon'a geri ödemeleri için garanti verilmesi; müsteşarlıkça kabul edilebilir teminatlar almak kaydıyla' kredinin kullanımına aracılık edeceğini, garantör banka olacağını bildirmiş. Buraya kadar normal prosedürü ile işleyen kredi talepleri; Aykon Doğan imzalı 8 Nisan 1995 tarih ve 95/481 sayılı bakan onayı ile farklı bir mecraya girmiş. Çünkü on gün gibi kısa bir süre içinde kredilerin geri ödemesinde geçerli olacak yıllık faiz oranı yüzde 55'lerden yüzde 30'a düşürülmüş. Buna karşılık Hazine'yi zarara uğratan bu değişikliğin yasal dayanağını gösteren herhangi bir gerekçe de belirtilmemiş. Başkent Üniversitesi'nin ikinci kredi başvurusu (kampüs projesi) ise bu kabulden birkaç hafta sonra (28 Nisan 1995 tarih 95/481 sayılı) bakan onayıyla (İsmet Atilla) benzer şartlarda kabul edilmiş

ZAMAN