'Ödemelerde aksama yok, kredi kartında Güney Kore olmayız'


Tüketici derneklerinin sürekli dert yandığı kredi kartı uygulamaları bu kez uluslararası platformda tartışılıyor.

Türk kart pazarını ve uygulamalarını sayfalarına, 'Borç tuzağı' başlığıyla taşıyan New York Times gazetesine cevap Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) geldi. Merkezin müdürü Sertaç Özinal, ABD'li gazetenin G. Kore hatırlatmasına, "Türkiye, hiçbir zaman Güney Kore olmaz." diyerek karşılık verdi. İddiasına, yapılan kanunî düzenlemeleri dayanak gösterdi. 2006'da yürürlüğe giren 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'ndaki düzenlemeler ve Türk bankalarının güçlü finansal yapıları ile etkin denetim mekanizmalarıyla herhangi bir kriz riski taşımadığını vurguladı. Türkiye'de geçtiğimiz yıla oranla yüzde 17 oranında artış gösteren kredi kartı sayısı, Haziran 2008 itibarıyla 40 milyon adede ulaştı. Kart sayısındaki hızlı artışa rağmen, kredi kartı alacakları içerisinde sorunlu kredi kartı oranı da aynı hızla düştü. Ocak 2007 itibarıyla yüzde 8,01 olan söz konusu oran, Mayıs 2008'de yüzde 6,18'e geriledi. Özinal, "Amerika'da kredi kartı başına düşen borç tutarı 5 bin 550 dolar iken, Türkiye'de 639 dolardır. Bu veriler, Türk kartlı ödeme sektöründe herhangi bir kriz riskini değil, güveni ve güçlü yapıyı işaret etmektedir." ifadelerini kullandı

ZAMAN