Ekonomik krizden söz edilemez kredi tahsilatlarında aksama yokTürk bankaları, dünya piyasalarında yaşanan daralma ve AK Parti hakkındaki kapatma davasına rağmen büyümeyi sürdürüyor. Bilanço sonuçlarını açıklayan bankalardan Halkbank da yılın ilk yarısında 642 milyon YTL net kâr elde ederek, "Devler liginde ben de varım." dedi.


Genel müdür Hüseyin Aydın, 2008 sonunda tüm bankacılık kategorilerinde sektörün üzerinde büyümek istediklerini, bu çerçevede yüzde 25'lik kâr artışı hedeflediklerini belirtti. Reel sektörün finansman darboğazı çektiğine ilişkin görüşe katılmayan Aydın, "Bir taraf iyi bir taraf kötü olamaz. Bankalar kredi vermeye devam ediyor. Verilen kredilerin geri dönüşünde de bir sorun yok ve kârlılık da artıyor. Reel sektör de kredi kullanmaya devam ediyor. Bir sorun olsa bize ya da başkalarına da yansır bu. Kredi iştahı devam ediyor ve bir zaaf da hissetmiyoruz. Türkiye ile beraber biz de büyüyoruz." diye konuştu. Halkbank'ın ilk yarı yıl bilanço sonuçları İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. 2008'in ilk yarısında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak 642 milyon YTL'ye yükselten banka, toplam aktiflerini de yüzde 14,4'lük artışla 46,01 milyar YTL'ye taşıdı. 2003 öncesinde kredi hacmi oldukça düşük bir banka profili sergileyen Halkbank'ın Haziran 2008 itibarıyla kullandırdığı kredilerin toplamının 22,1 milyar yeni liraya ve kredilerin toplam aktiflere oranının yüzde 50'ye ulaşması, bankanın kârını artıran en önemli unsur oldu. Genel müdür Aydın, kredi büyümesinde ticari, bireysel ve kooperatif kredilerindeki artışın belirleyici olduğunu, KOBİ kredilerinde de üstlendikleri misyona uygun olarak etkinliklerini artırdıklarını ve bu alanda daha da yoğunlaşacaklarını kaydetti. Aydın, KOBİ bankacılığı konusunda, "Bu kesimle ilişkileri sadece kredi vermek olarak da görmüyoruz. KOBİ'ler için bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. Rekabet gücünün artırılması, sürdürülebilirlik, çevresel kaygılar ve iş güvenliği konusunda bir eğitim programını KOBİ'lerin hizmetine sunacağız." bilgisini verdi. Aydın, 2 yılı ödemesiz ve 7 yıl vadeli yatırım kredisi ile bir yılı ödemesiz 4 yıl vadeli işletme kredisi olarak tahsis etmek üzere 750 milyon dolar dış kredi bulduklarını ve şimdiye kadar bu kredinin 500 milyon dolarını reel sektöre kullandırdıklarını aktardı.
Genel müdür Aydın, resmî mevduatın sanıldığının aksine banka mevduatı içindeki payının düşük olduğunu ifade ederek, "2008'in ilk altı ayı sonunda toplam mevduatımız bir önceki döneme kıyasla yüzde 28 artarak 36,5 milyar YTL'ye çıktı. Bu rakamın içinde resmî mevduatın payı 2,5 milyar YTL yani yüzde 7'lik bir paya sahip." şeklinde konuştu. Halkbank'ın yüzde 25'inin halka açık olduğunu ve halka arz edildiği aşamada talebin 9 katı üzerinde bir yatırım isteği geldiğini, arzdan sonraki dönemde hisse senetlerinin dolar bazında yüzde 70, YTL bazında da yüzde 50 değer kazandığını dile getiren Aydın, şunları dile getirdi: "Global krizin etkisiyle doğal olarak Halkbank'ın da piyasa değerinde kısmî bir değer kaybı oldu. Ancak yine de çıkış değerinin üzerindeyiz. Halka arz edilen bölümün önemli kısmı yabancıların elinde ve biz yabancı yatırımcılarla sürekli görüşüyoruz. Onlar genelde olumlu bir yaklaşım içindeler."

RAKAMLARLA HALKBANK*
Toplam aktifler: 46.010
Toplam mevduat: 36.580
Toplam krediler: 22.136
Toplam özkaynaklar: 3.852
Net kâr: 642
Toplam şube: 612

Toplam çalışan: 11 bin 500
* Milyon YTL, Ocak-Haziran 2008


ZAMAN