Türkiye, sağlık harcamasında OECD sonuncusuDeloitte'un 'Sağlık Ekonomisi 2008 Raporu'na göre, Türkiye'de sağlık harcamaları OECD ortalamasının beşte biri düzeyinde bulunuyor.

Açıklamaya göre raporda, gelişmiş ülkelerdeki ve Türkiye'deki sağlık hizmetleri karşılaştırılarak, Türkiye'de sağlığa eşit erişim, yüksek hizmet kalitesi ve kaynakların etkin kullanılması için yapılması gerekenler araştırıldı. Rapor, 1960'lardan bu yana sağlık hizmetlerinde önemli mesafe kat eden Türkiye'nin bu harcamalar konusunda OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer aldığını kaydediyor. Türkiye'de, toplam sağlık harcamalarının GSMH'ye oranı yüzde 7,6 olarak gerçekleşirken, OECD ortalaması yüzde 9, Amerika'da yüzde 15,6 olan bu oran Almanya, Fransa, İsviçre gibi ülkelerde ortalama yüzde 11 düzeyinde, Yunanistan'da ise yüzde 10,1 olarak gerçekleşiyor. Türkiye'de kişi başına düşen yılda 586 dolar düzeyindeki sağlık harcaması, OECD ortalaması olan 2,809 dolarının beşte biri civarında kalıyor

ZAMAN