Tuzla tersanelerinde meydana gelen kazalar iş güvenliğini yeniden gündeme taşırken, işçi eğitimi ve tecrübesi tartışma konusu olmuştu.


Yargıtay'ın bu konuda verdiği son karar, patronlara ikaz niteliğinde: "İşverenin, mevzuatın kendisine yüklediği tedbirleri, 'işçinin tecrübeli oluşu veya dikkatli çalıştığı takdirde gerekmeyeceği' gibi bir düşünceyle almaktan sarfınazar etmesi kabul edilemez." Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, bir işçinin parmaklarını kaybettiği iş kazasına ilişkin verdiği kararda, işverenin, mevzuatın kendisine yüklediği tedbirleri her halükarda alması gerektiğine hükmetti. Edinilen bilgiye göre, bir işçi, daire demir testere tezgâhında demir lamayı keserken, sağ elinin 3 parmağını kaybederek çalışma gücünü yüzde 23 oranında yitirdi. İşçi, iş kazası sonucu maluliyetinden dolayı maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı. Yerel mahkeme, talebi kısmen kabul ederken, kararın temyiz edilmesi üzerine dava, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'ne geldi. 21. Daire kararında, İş Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca işverenlerin, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçilerin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlü olduğuna işaret etti. İşverenin, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorunda olduğunu da vurguladı. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemenin temel sorumluluk olduğu belirtildi. Belirtilen maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle de yerel mahkemenin kararı bozuldu.

ZAMAN