Yeni yasa çıkmadan harete geçtiler, iki ay sigortolı olup 65 yaşındaki emeklilikten yırttılar.
Yeni sosyal güvenlik yasasından olumsuz etkilenmemek için nisan ve mayısta ‘göstermelik’ işe giren 1 milyon 602 bin kişiden 874 bini iki ay sonra prim ödemeyi kesti. Bunlar iki aylık primle daha fazla emekli aylığına hak kazandı

Emeklilik yaşını uzun vadede 65’e çıkartan yeni sosyal güvenlik yasasından daha az etkilenmek için eski sosyal güvenlik yasaları yürürlükte iken kazanılmış hak elde etmek amacıyla sigorta kaydı yaptıraranların 874 bini, iki ay sonra sistemden çıktı. Böylece sosyal güvenlik sisteminde Mayıs ayında 2.13’e çıkmış olan aktif/pasif oranı yeniden 2.01 seviyesine geriledi. Ancak devlet bu kişilerden iki ayda 300 milyon YTL’yi aşkın vergi ve sosyal güvenlik prim geliri elde etti.

Mayıs’ta zirve yaptı
Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) verilerine göre, Türkiye’de 2007 yılı sonunda 14 milyon 981 bin kişi olan işçi, memur ve kendi adına bağımsız çalışan statüsündeki toplam sigortalı sayısı bu yılın Mart ayında 14 milyon 950 bin kişiye düştü. Fakat emeklilik yaşını 65’e çıkartan, aylık bağlama oranını düşüren ve emeklilikten sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışma hakkını kaldıran yeni sosyal güvenlik yasasından etkilenmemek için 3 aylık bebekleri dahi sigortalı gösterildiği furya sırasında Nisan ayında ilk etapta 226 bin kişi, Mayıs ayında da 1 milyon 376 bin kişi sigorta kaydı yaptırdı. Böylece toplam sigortalı sayısı Nisanda 15 milyon 176 bine, Mayıs ayında da 16 milyon 552 bin kişiye ulaştı.

Ne kazandılar?
Yeni yasada 65’e yükseltilen emeklilik yaşından etkilenmemek için sigorta kaydı yaptıranlar, en büyük yararı emekli aylıklarında görecek. Bu kişiler, yeni yasaya tabi olarak ilk defa işe başlayacak kişilere göre 10 puan daha yüksek emekli aylığı alabilecekler. Bunlar ayrıca, yeni yasadan sonra işe girecek kişilerden farklı olarak, emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destekleme primi ödeyerek ikinci bir işte çalışabilecekler.

Yarısı sistemden çıktı
Türkiye’de 2002-2005 yılları arasında sigortalı sayısındaki artış yılda ortalama 383 bin kişi oldu. Ancak 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununun ilk defa TBMM’de görüşüldüğü 2006 yılında sigortalı sayısı 1.4 milyon kişi arttı. 2007 yılında ise artış sadece 160 bin kişide kaldı. Yeni yasadan etkilenmemek için 2006 yılında sisteme girenlerin büyük bölümü sistemde kalmayı hala sürdürürken, bu yıl yasadan etkilenmemek için sisteme girenlerin yarıdan fazlasının sistemden çıkması dikkat çekti.

339 milyon YTL. gelir
Böylece devlet ‘göstermelik’ işçi olarak çalışan kişilerden ilk ay 214 milyon 600 bin YTL, ikinci ay ise 124 milyon 500 bin YTL olmak üzere iki ayda toplam 339 milyon YTL sosyal güvenlik primi ve vergi geliri elde etmiş oldu.


Kaynak : İnternetHaber