Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi almaya hazırlanıyor. İşe giriş şartları bakın ne?
Bakanlar Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Yönetim Kurulu’nu, 3 bin üretim işçisi istihdamı için yetkilendirdi.

Bakanlar Kurulu’nun, “Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının
2008 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı"nda değişiklik yapılması ve TTK yönetiminin işçi alımına yetkilendirilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

30 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK YETERLİ
Buna göre, TTK’da son yıllarda ayrılan nitelikli personel açığının kapatılabilmesini sağlamak amacıyla toplam 3 bin gruplu pano ayak üretim işçisi istihdamı konusunda Kurum Yönetim Kurulu yetkilendirildi. Söz konusu işçilerde işe giriş tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olma koşulu aranacak.

Kaynak : İnternetHaber