PO'dan vergi davası


Petrol Ofisi kendisine verilen vergi cezalarına karşı dava açtı.Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından gönderilen 2003-2007 dönemine ilişkin vergi/ceza ihbarnameleri ve söz konusu inceleme raporları ile ilgili olarak İstanbul Vergi Mahkemesi nezdinde dava açtığını açıkladı.

Şirketin İMKB'nin dünkü bülteninde yer alan açıklamasına göre söz konusu vergi cezalarına, Maliye Bakanlığı vergi inceleme elemanları tarafından akaryakıt dağıtım şirketlerine ilişkin yapılan sektörel inceleme sonunda düzenlenen inceleme raporları dayanak gösterildi.

ensonhaber