Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aracılık faaliyetlerine ilişkin bazı tebliğlerde değişikliğe gidecek. Aracılık faaliyetlerini yakından ilgilendiren bu düzenlemelere ilişkin bilgi veren SPK Başkanı Turan Erol, aracı kurumların beklenmedik durumlarda uygulayacakları önlemleri iç prosedür olarak yayımlamalarına ilişkin düzenlemeler konusunda son aşamaya gelindiğini bildirdi. SPK'nın 'Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılacak değişikliklere ilişkin çalışmaları son aşamaya geldi. Söz konusu değişiklikle, aracı kurumların asgari olarak bulundurmaları gereken yazılı prosedürler arasına 'acil ve beklenmedik durum planı' da eklendi. 'Beklenmedik durum' ifadesi, afetlerden ekonomik krizlere kadar geniş bir yelpazede tanımlanıyor. Yapılan değişiklikle, aracı kurumların; işletim, kayıt, yedekleme ve müşterilerle iletişim sistemlerinde aksaklık yaşanması durumunda kullanılacak alternatif yöntemleri önceden ortaya koymaları hedefleniyor. Erol, 11 Eylül sonrasındaki gibi durumları da kapsayan bu değişiklik ile, bir felaketle karşılaşan aracı kurumun ciddi mali kayıplar yanında, itibar kaybı da yaşamamasını, bu duruma karşı hazırlıklı olmasını ve organize hareket etmesini planladıklarını söyledi.

sabah