Merkezi Yönetim Borç Stoku...
Merkezi Yönetim brüt borç stoku 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle 353,6 milyar YTL olarak gerçekleşti.
Borç stokunun 246,7 milyar YTL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsinden, 105,9 milyar YTL tutarındaki kısmı döviz cinsinden ve geriye kalan 1 milyar YTL tutarındaki kısmı ise dövize endeksli borçlardan oluştu

2008 Eylül sonu itibariyle brüt borç stokunun yüzde 55,4;ü piyasaya, yüzde 19,9;u ise kamu kesimine olan iç borçlardan oluşurken, dış borçların ağırlığı yüzde 24,7 olarak gerçekleşti.

aktifhaber