Nazım Ekren: "Dikkatli Olmalıyız"
Devlet Bakanı Ekren: "Operasyonel risk konusunda çok dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz"
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, "Sadece kamunun değil, finans ve reel sektörünün de karşılıklı ilişki içinde olduğunu dikkate alarak, operasyonel risk konusunda çok dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz" dedi.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekren başkanlığında, Başbakanlık yeni binada toplandı.

Toplantıdaki konuşmasında, yaşanan süreci değerlendiren Ekren, özel sektörün de bu süreçten etkilenme oranının eskisine oranla daha yüksek olduğunun bilincinde olduklarını söyledi.

Bu süreçte küresel sistemle entegrasyon kalitesine her zamankinden daha fazla önem vereceklerini ifade eden Ekren, bunun bilinçli bir tercih olduğunu, yeni dönemde reel sektörle birlikte üretim fonksiyonunu değiştirme zorunluluğunun önümüzdeki dönemin belki de en zor, karmaşık alanlarından birini oluşturduğunu anlattı.

Piyasa oyuncularının bu kadar karmaşık ve hızlı değişen bir süreçte ani, şiddetli, bazen fazla ihtiyatlı davranmalarının beklenmeyen, kurgulanmayan sonuçları da üretebilen dinamiklerin alt yapısını oluşturduğuna işaret eden Ekren, bu dönemde hem aktörler, hem ekonomi yönetimiyle piyasalar arasında güven tesisinin özel önemi olduğunu tekrarladı.

Dört önemli sektörde durumu, bilançoyu özet olarak aktaran Ekren, şunları kaydetti:

"Kamu sektörü mali disiplin sayesinde, kamu borçlarının GSYİH'ya oranı, bütçe açığının GSYİH'ya oranı faiz dışı fazlanın GSYİH'ya oranlarına baktığımızda, üstü kapalı, örtük bir mali kural uygulaması sonucunda eskiye oranla sağlam bir yapı içinde olduğumuzu ifade edebiliriz.

Finans sektörü bakımından ise finansal yeniden yapılanmanın doğal sonuçları olan düzenleme ve denetleme süreçlerinin kalitesinin artırılması, sermaye yeterliliğinin güçlendirilmesi, kredi kalitesinin iyileştirilmesi; döviz rezervleri açısından bakıldığında yine eskiye oranla sağlam ve korunaklı bir yapıyla da karşı karşıyayız."

Ekren, özel sektör ile işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek, sektör temsilcilerinin 2009 yılı programına ilişkin dile getireceği öneri ve tekliflere, ilk kez, önümüzdeki hafta yayımlanacak programda yer verileceğini bildirdi.

Öncelikle güven ve istikrarın korunmasının "olmazsa olmaz" koşul oluşturduğunu vurgulayan Ekren, orta vadeli programda "sektörel performansların artırılması"nın ön plana çıktığını kaydetti.

Ekren, yeni programda üzerinde durulan en kritik konulardan birinin "sosyoekonomik gündemin yeniden şekillendirilmesi" olduğunu belirterek, Güneydoğu Anadolu Projesi ve benzer çalışmaları buna örnek gösterdi.

Nazım Ekren, 2009 yılı programının önümüzdeki hafta yayımlanacağını belirterek, "Bu toplantılarda ortaya çıkacak, ortak payda niteliğinde gündeme gelebilecek bireysel kurumsal toplumsal bazda refahımızı artıracak tedbirleri o programa yerleştireceğimizi sizlere taahhüt ediyoruz" dedi.

Ekren, Ulusal programda, bugünkü toplantıda olduğu gibi iki önemli açılım bulunduğunu ifade ederek, bunların maastricht ve kopenhag ekonomik kriterleri olduğunu belirtti.

Nazım Ekren, sektör temsilcileri ile birlikte "sektörel değişim ve dönüşüm strateji belgesi" oluşturmanın, orta vadeli programın temel amaçlarından birini oluşturduğunu kaydederek, özel kesimi ve kamu kesimi aktörleri arasında ekonomik ve finansal yönetişim kalitesini artırarak altyapı oluşturmasının da öngörüldüğünü anlattı.


aktifhaber