TÜRK Ekonomi Bankası’nın net konsolide kárı 2008 yılının ilk 9 ayında 167 milyon YTL olarak gerçekleşti.

TEB’den yapılan açıklamaya göre, bankanın belirtilen dönemde toplam konsolide aktifleri yüzde 24 oranında büyüyerek 17.3 milyar YTL’ye ulaştı. Banka, çıkarılmış sermayesini, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 345 milyon YTL arttırarak, ödenmiş sermayesini 1.1 milyar YTL’ye yükseltti. Toplam aktifler içinde yüzde 65’lik paya sahip olan krediler 2008 yılı içerisinde yüzde 31 oranında artarak 11,2 milyar YTL’ye, mevduat ise yüzde 32 oranında artarak 10,8 milyar YTL’ye ulaştı. Açıklamada, "TEB’in konsolide net karı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 46 oranında artarak 167 milyon YTL olarak gerçekleşti denildi.

hurriyet