Başbakan Tayyip Erdoğan, "Eğer IMF bize bu sıkıntılı dönemde, ’ben sizlere borç vermiyorum’ derse vermeyebilir. Vermek zorunda da değil. Çok da ihtiyacımız yok. Bunu da özellikle söylemek isterim. Zira geçenlerde Merkez Bankası Başkanımız da bununla ilgili açıklamasını zaten yaptı. Ben de burada bunu yine özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye güvenli bir limandır" dedi.

Erdoğan, Kırgızistan Başbakanı İgor Chudinov ile görüşmesinin ardından konuk Başbakanla ortak bir basın toplantısı düzenledi. Devlet Bakanı Mehmet Şimşek’in stand-by anlaşmasında yol alındığı açıklamalarının hatırlatılarak, "Sizin de bu konuda şartlarınızın olduğunu söylemiştiniz. Bu şartlar konusunda anlaşma sağlandı mı?" sorusu üzerine şöyle dedi:

Karşılıklı çıkar

"IMF bu noktada karşılıklı çıkara dayalı olarak bir yaklaşım gösterecek olursa biz zaten varız. Daha önce de ifade ettiğim gibi biz IMF’ye karşı olumsuz bir tavrın içinde olan bir ülke veya bir yönetim değiliz. Ama dediğim gibi, yine orada da söyledim, bizim ümüğümüzü sıkıp da ’yatırımları durdur, büyümeyi düşür, ondan sonra bütçende şu kadar daha bunu aşağı indir’ derse bu ’çalışma’ demektir. Biz çalışan bir ülkeyiz, çalışan bir hükümetiz, çalışan bir yönetimiz. Dolayısıyla böyle bir anlaşmaya evet diyemeyiz. Yani bu konuda bütçede bizim bazı rezervlerimiz var."

Yağımızla kavruluruz

Maliye Bakanı Unakıtan’a dada gerekenleri söylediğini kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: "Büyümede bizim hedeflerimiz var. Bir defa ’bu hedeflerin altına düşemeyiz’ dedik. Bunu da yine arkadaşlarım kendilerine ilettiler. Bunun yanında yatırımlardan bu çerçeve içerisinde zaten vazgeçemeyiz. Yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Çünkü Türkiye büyüyen, kalkınan bir ülke. Yıllarca geri kalmışlığın bedelini ödeyen bir ülke. Ağır bedel ödemiş bir ülke. Biz bu makas açığını bir defa kapatmaya çalışan bir ülkeyiz. Yani sen kalkıp da ’karayolları inşaatlarını durdur’ diyecek olursan, ’kusura bakma’ deriz. Böyle bir şeye de mecbur değiliz. Biz kendi yağımızla kavrulmasını biliriz. Bu altyapı çalışmalarını da sürdüreceğiz. Üstyapıya yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Ve bu konuyla ilgili olarak da eğer IMF bize bu sıkıntılı dönemde ’ben sizlere borç vermiyorum’ derse, vermeyebilir. Vermek zorunda da değil. Çok da ihtiyacımız yok. Bunu da özellikle söylemek isterim. Türkiye güvenli bir limandır."

hurriyet