Türkiye'nin 2008 yılının Eylül ayında cari açık, geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 60,1 oranında azalarak 2 milyar 288 milyon dolardan 914 milyon dolara düştü.


Merkez Bankası, 2008 Eylül ayına ilişkin Türkiye'nin Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı.
Buna göre, alt kalemler itibariyle incelendiğinde, ödemeler dengesindeki dış ticaret açığı bu yılın Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 15,1 düşerek 3 milyar 404 milyon dolara ve gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net giderler yüzde 25,4 azalarak 680 milyon dolara geriledi.
Öte yandan aynı dönemde, hizmetler dengesi kaleminden kaynaklanan net gelirlerin yüzde 16,3 oranında artarak 2 milyar 847 milyon dolara ve cari transferlerden kaynaklanan girişlerin de yüzde 75,5 oranında yükselerek 323 milyon dolara yükseldiği gözlemlendi.
Bu gelişmeler sonucunda, 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde cari açık, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 35,6 oranında arttı ve 26 milyar 74 milyon dolardan 35 milyar 362 milyon dolara yükseldi.

hurriyet