Bu yılın ilk 9 ayında 1.5 milyar YTL net kár açıklayan Garanti Bankası, küresel krize rağmen büyümesini devam ettireceğini açıkladı. Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, 2009’da 40 tane daha yeni şube açacaklarını, çalışan sayısının da 450 kişi artarak 17 bin 200’e ulaşacağını belirtti.

GARANTİ Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, bankasının 30 Eylül tarihli finansal tablolarına ilişkin bilgi verirken, üzerinde önemle durduğu konu büyüme oldu. Banka olarak "Yatırımları kesmeyeceklerini, büyümeye devam edeceklerini" belirten Özen, 2009’da 40 yeni şube açıp, 450 yeni personel alımı yapacaklarını açıkladı. Ancak Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerini hedefin altına çektiklerini aktaran Özen, büyümeye yönelik tedbirlerin devreye girmesini istedi.

’Makul’ bir oranda

Garanti’nin 2008’de 147 şube ile en çok şube açan banka olduğunu, yıl sonunda 736 şubeye, 16 bin 750 çalışana ulaşacağını belirten Özen, küresel krizin Türk ekonomisini etkileme kaygılarının olduğu bir dönemde "makul bir oranda" büyümeye devam edeceklerini dile getirdi. 2009’da 40 yeni şube açmayı ve 450 yeni personel almayı hedeflediklerini açıklayan Özen, "Kesinlikle personel sayımızı azaltmayacağız, Şube sayımız 776’ya toplam çalışan sayımız da 17 bin 200’e ulaşacak. Son bir yıl içinde müteri sayımız 1.2 milyon kişi arttı ve 7.9 milyona ulaştı" dedi.
Gündem büyüme


"Dünya enflasyonu bıraktı, büyümeyi konuşuyor" diyen Özen, mevcut kriz ortamında Türkiye’de alınacak tedbirlerin de büyüme odaklı olmasını istedi. Küresel krizin Türkiye’yi çok sarsmadığını ancak, sanayi üretimindeki yüzde 5.5 gerilemenin önemli bir veri olduğunu vurgulayan Özen, şu değerlendirmeyi yaptı: "Tüm dünyada risk algılaması değişti. 2007’de gelişmekte olan ülkelere 1.2 trilyon dolar civarında bir sermaye akışı olmuştu, şimdi bu rakamın 3’te bire ineceği konuşuluyor. Türkiye olarak bu rakamdan payımızı almalıyız. Sermaye girişinin azalması Türkiye’nin yumuşak karnı. Bu dönemde Türkiye’nin büyümeye ve reel sektörün finansmanına odaklanması lazım."
Reel sektörü fonlamaya devam edeceğiz, kredileri eri çağırma durumu yok

GARANTİ
Bankası’nın 2009’da mevduatta yüzde 25’in üzerinde büyüyeceğini, yabancı para kredide yüzde 5-10, YTL kredide yüzde 10-15 büyüme hedeflediklerini kaydeden Ergun Özen, mevcut verileri ise şöyle değerlendirdi: "Global krizin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 30 Eylül-4 Kasım 2008 arasında YTL kredilerde net 200 milyon YTL büyüme kaydedildi, yabancı para kredilerde ise bir daralma yaşandı. Bu daralma, vadesi geldiği için kapatılan bazı büyük işlemlerden kaynaklandı. Vadesi gelmeyen kredileri geri çağırma ya da müşteri istediği halde uzatmama söz konusu değil. Reel sektörü fonlamaya her dönemde devam edeceğiz. Tabii ki ayağımız yere basarak, doğru kredi vererek."
IMF’le anlaşma faiz indirimini hızlandırır

IMF ile anlaşmanın kredi kaynağı yaratması yanı sıra başka avantajı olduğunu da dikkat çeken Ergun Özen, şöyle konuştu: "Öncelikle Türkiye’ye yönelik bir güven ortamı sağlayacaktır. Dünya Bankası kredileri de hemen gündeme gelecektir. Ayrıca böyle bir anlaşma faiz indirimlerini de getirecektir. IMF anlaşması olmazsa faiz indirimini kimse beklemesin."

Kur ve faiz riskinden orktuğum kadar kredi riskinden korkmam

ERGUN Özen, takipteki krediler oranının Garanti Bankası’nda yüzde 2.1, sektörde de yüzde 3 olduğunu belirtirken, "Bu sürecte bir miktar artış olması doğaldır" dedi. "Bir bankacı olarak faiz riskinden, kur riskinden korktuğum kadar kredi riskinden korkmam. Bankacılık sektörünün kredi verme gücü var, sermayesi var" diyen Özen, bankaların bu dönemde likiditeye normalden daha fazla önem vermeleri için de "Bunu herkes anlayışla karşılaşın" dedi.

Kárdaki düşüş, bir defalık gelirlerden

YILIN ilk 9 ayında konsolide aktif büyüklüğünü 89 milyar 150 milyon YTL’ye çıkaran, nakdi ve gayrinakdi kredileri yüzde 21 artışla 63 milyar 663 milyon YTL’ye çıkaran Garanti Bankası’nın, 1 milyar 509 milyon YTL’ye çıktığı bilgisini veren Özen, geçen yılın aynı dönemine göre kárda görülen azalmayı şöyle açıkladı: "Geçen yılın aynı döneminde banka 2 milyar 33 milyon kár etmişti. O dönemde sigorta iştiraklerindeki hisse satışları ve saklama hizmetlerinin satışından elde edilen bir defaya mahsus gelirler hariç tutulduğunda, kár 1 milyar 252 milyon YTL olarak gerçekleşmişti. Buna göre 9 aylık kárımız yıllık bazda yüzde 21 arttı. Krize rağmen yüksek kárlılığımızı koruyoruz. Dünyada herkesin büyük zararlar açıkladığı bir dönemde çok önemli bir özkaynak kárlılığı rakamına ulaştık. Sermayemiz çok güçlü, özkaynaklarımızı da yüzde 27’lik artışla 9.1 milyar YTL’ye çıkardık."

Yüzde 4 büyüme zor gibi

MEVCUT
şartlar altında Türkiye’de yüzde 4’lük büyüme için ’zor görünüyor’ diyen Ergun Özen, bu yıl için yüzde 3, önümüzdeki yıl için de yüzde 2.3-2.4’lük büyüme tahminin de bulundu. Türkiye’nin yüzde 2 büyümenin altına inmemesi gerektiğini vurgulayan Özen, enflasyon tahminlerini de yılsonu için yüzde 11.7, 2009 için yüzde 7-8 olarak verdi. Döviz kuru için "hálá kurşun kalemle yazıyoruz" dedi.hurriyet