Sigorta primi eksik yatanlar dikkat


Çalışanların en büyük sıkıntısı eksik yatırılan primler.Kayıt dışı istihdam, maalesef hala ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor.Kayıt dışı çalıştırma birkaç türlü yapılabiliyor. Kimi işverenler çalıştırdığı işçisini SGK'ya hiç bildirmezken, kimisi yüksek ücret ödediği halde düşük ücretten bildiriyor. Kimisi de ay içinde 30 gün çalıştırdığı halde SGK'ya 10-15 gün üzerinden bildirimde bulunuyor.

Sosyal güvenlik reformunda pek çok konuda olduğu gibi kayıt dışı istihdam konusunda da yeni tedbirler öngörüldü.

Bunlardan birisi de ay içinde eksik bildirilen çalışanlarla ilgili. Eksik günlerin GSS'si işçiden 1 Ekim 2008 öncesi uygulamada, bir işçi için bir yıl içinde 120 gün sigorta bildirimi yapıldığı taktirde, bu işçi hem kendisi hem de ailesi için sağlık yardımı almaya hak kazanıyordu. Sağlık karnesini kullanmaya hak kazanan işçi, ay içinde eksik bildirilmesini de çok umursamayabiliyordu.

Ancak 5510 sayılı SSGSS Kanununa göre ay içinde eksik bildirilen işçi, bildirildiği gün sayısını 30 güne tamamlayan gün kadar Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek. Konuyu bir örnekle açıklayalım; Mehmet Bey, bir fabrikada her ay 30 gün tam süreli olarak çalışmaktadır. İşvereni, Mehmet Bey'in 2008/Kasım ayı bildirimini 15 gün üzerinden yapmıştır.

Bu durumda Mehmet Bey kalan 15 gün için (638,70 x 0,125 / 2) 39,92 YTL GSS primi ödeyecek. Aksi halde ne kendisi için ne de hak sahipleri için sağlık yardımı alamayacak. Bu uygulamada amaç çalışanlara ek prim yükü getirmekten çok, kayıt dışı istihdamla mücadelede çalışanları da aktif olarak sürece katmak. Mehmet Bey örneğinde olduğu gibi ay içinde tam çalıştığı halde eksik bildirilen çalışanlar, çalışmalarının tam bildirilmesi yönünde işverenlerini zorlamaları gerekecek.ensonhaber