Tüketici karta yüklenecek, borç ödemeyen artacak
Tüketici karta yüklenecek, borç ödemeyen artacak Merkez Bankası, bankaların tüketici kredisi verme koşullarını sıkı tutmasının, tüketiciyi faizi daha yüksek olsa da kredi kartı kullanımına yönlendireceğine dikkat çekerek, "Bu durum, borcunu ödeyemeyenlerin sayısını artıracak" mesajı verdi.

KASIM ayı İstikrar Raporu’nu açıklayan Merkez Bankası, bankaların tüketici kredisi verme koşullarını sıkı tutmasının, kredi kartlarında sıkıntı yaratabileceği uyarısında bulundu. Bu durumdü tüketicilerin kredi kartını bir kredi aracı olarak daha fazla kullanabileceğine dikkat çeken Merkez Bankası, bu konuda şu öngörüde bulundu: "Tüketicilerin kredi ihtiyaçlarını, faizi tüketici kredilerine göre daha yüksek olan kredi kartlarıyla karşılamaları ise borcunu ödeyemeyenlerin sayısında artışa yol açabilecektir. Esas itibariyle bir ödeme aracı olan kredi kartlarının amacına uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmesi, finansal piyasaların sağlığının korunması açısından önem arzetmektedir."
Dış finansman ihtiyacı
Küresel krizin, 2008’in ikinci yarısından itibaren gelişmekte olan ülkeleri de etkisi altına aldığı, Türkiye’ye ilişkin şu değerlendirme yapıldı: "Küresel kriz nedeniyle dış finansman imkanlarının azalması ve sermaye çıkışlarının ivme kazanması, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin cari açığının finansmanında güçlük yaratabilecek unsurlar olarak değerlendirilebilir. Ancak enerji fiyatlarındaki düşüş, iç talepteki yavaşlama ile YTL’de gözlenen değer kaybı cari açığın hızlı bir şekilde daralmasına ve dolayısıyla dış finansman ihtiyacının azalmasına yol açacak."
2007’nin reel sektör firmalarının kárlılıklarını koruduğu ve mali bünyelerinin sağlıklı seyrettiği bir yıl olduğu ifade edilen raporda, şu değerlendirme yapıldı: "Bununla birlikte, 2008’in ikinci yarısında YTL’nin değer kaybetmesi, doların Euro karşısında değer kazanması ve finansman maliyetlerindeki artışlara paralel olarak önümüzdeki dönemde, başta açık pozisyon taşıyanlar olmak üzere, reel sektör firmalarının mali bünyelerinde bozulma ve buna bağlı olarak borç geri ödeme kapasitelerinde gerileme bekleniyor. Bu durum, Türk bankacılık sektörünün tahsili gecikmiş alacaklarında bir miktar artışa neden olabilecek."
Banka kárları azalabilir
Merkez Bankası’nın, bu dönemin en az sorunla atlatılabilmesi, ödemeler sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmesi için önlemleri aldığı ve almaya devam edeceği vurgulanan raporda, bu tedbirlerin amacına ulaşabilmesi için bankaların ’ihtiyatlı ve etkin’ likidite yönetimine devam etmesi istendi. Raporda şöyle denildi:"Türk bankacılık sektörünün kárlılık performansı, 2008 yılı üçüncü çeyreğinde sınırlı da olsa azaldı. Önümüzdeki dönemde ekonomik konjonktürdeki olumsuz gelişmelerin bankaların tahsili gecikmiş alacaklarını artırması ve dolayısıyla kárlılık performanslarını olumsuz etkilemesi bekleniyor."

hurriyet