Unakıtan: Faiz dışı fazlaya riayet etmeseydik Türkiye krizden çok etkilenirdiMaliye Bakanı Kemal Unakıtan “Eğer mali disiplin olmasaydı faiz dışı fazlaya riayet edilmeseydi Türkiye ekonomisi krizden yüksek derecede etkilenirdi” dedi.

Mali Kurallar Çalıştayı’na katılan Unakıtan küresel ekonomik krizin tüm ülkelerde belirlisizliğe, ekonominin yavaşlamasına ve daralmasına neden olduğunu, ülkelerin ardı ardına önlem paketleri açıkladığını belirtti. Bu paketlerin ekonomide dengeyi amaçladığını vurgulayan Unakıtan, Türkiye’nin de bu gelişmelerden etkilendiğini söyledi. Bu durumun ekonomide yavaşlamayla kendini gösterdiğini dile getiren Unakıtan, “Süratle tedbirler alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Hükümet mali disipline bağlı kalacak. Türkiye borç çevirme sorununu mali disiplin sayesinde aştı. Türkiye yıllık 50 milyar YTL faiz ödüyor. Eğer mali disiplin olmasaydı, faiz dışı fazlaya riayet edilmeseydi Türkiye ekonomisi krizden yüksek derecede etkilenirdi” diye konuştu. Unakıtan Türkiye’nin tasarruf yapma ve yapısal değişime ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

-MALİ HEDEFLERDE SAPMALAR GÜVENİN ZAYIFLAMASI RİSKİNİ DOĞRUR-

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye ekonomisinin yıllarca kötü yönetimin ve bozuk kurumsal alt yapının doğurduğu sorunlara boğuşmak zorunda kaldığını kaydederek, ekonomi yönetimlerinin bütün enerjisini günlük sorunlar üzerine odakladığın ve bu nedenle Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarının hep geride kaldığını söyledi.

Ülkelerin kamu mali dengeleri kadar ekonominin yapısal özelliklerini de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Şimşek, “Kamu kesimi ekonomi yönetimi içinde merkezi bir role sahiptir ve bu nedenle mali kurallar belirlenirken kamu borcun azaltılmasının yanı sıra fiyat istikrarı ve dış denge gibi temel parametrelerde dikkat alınmalıdır“ dedi.

Mali kurallar tasarlanırken esnek bir çerçeve oluşturulmasının önemine değinen Şimşek, özellikle kürsel ekonominin içinde bulunduğu süreçte mali kuralların zorlu dönemlerdeki etkilerinin de ele alınmasını yararlı olacağını kaydetti. Şimşek “İktisadi açıdan sıkıntılı dönemlerde siyasi iktidarların kontrolleri dışındaki etkenler nedeniyle mali hedeflerden sapmalar söz konusu olabilir. Bu durum mali kurallara güvenin zayıflaması riskini de beraber getirmektedir” dedi


Haber: ANKA