Kayıtdışı ekonominin kayda alınmasına dönük eylem planında “POS cihazlarının yazar kasa niteliğine kavuşturulmasına yönelik fizibilite, teknik gereksinimler, yeterlilik ve uygulanabilirlilik incelemelerinin gerçekleştirilmesi, sonuçlara göre de yasal düzenlemeler yapılması’’ öngörüldü. Gelir İdaresi Başkanlığı da, bu çerçevede, POS makinelerinin yazar kasaya dönüştürülmesi için harekete geçti. İlgili birimlerde başlatılan ön çalışmada, POS cihazlarının formatının değiştirilmesi, halen sadece ticari bilgilerin yer aldığı cihazlarda mali bilgilere de yer verilmesi üzerinde duruluyor. POS cihazlarının yazar kasa niteliğine kavuşturulması halinde, alışverişlerde mal cinsi ile katma değer vergisi açısından bir sorun yaşanıp yaşanmayacağının da araştırıldığı bu çalışmada, yeni yazılımlarla POS cihazlarında hangi bilgilerin yer alacağı incelenecek.

KART SLİPLERİ MALİ BELGE HALİNİ ALACAK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Bankalar Birliği ile de bir araya gelinecek olan bu çalışmada, ilgili mevzuatta da buna yönelik değişiklik yapılacak. Sistem, yeni faaliyete geçen işletmelerden başlanarak, aşamalı olarak devreye sokulacak. Maliyecilerin düşündüğü modelde, yazar kasalar devre dışı kalacak. Kredi kartıyla alışverişlerde POS slibi, fatura veya fiş yerine geçecek. Vergi mevzuatında da slipler, geçerli belge kabul edilecek. Nakit alışverişlerde de, bilgiler POS cihazına işlenecek. Bu şekilde bütün alışveriş bilgileri bankalara gidecek. Söz konusu bilgiler buradan da kredi kartı alışverişlerinde olduğu gibi, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılacak. Böylece Başkanlık, bütün alışverişleri, bankalar kanalıyla takip edebilecek. Ticari işletmelerin sadece kartlı alışverişleri değil, bütün alışverişlerinin KDV beyannamelerinde yer alıp yer almadığı sistem üzerinden saniyesinde görülebilecek.

(Akşam)