Dünyada Yaşanan Krizle Birlikte Türkiye'nin İthalatı da Gerilerken, Krizle Birlikte Aylık İthalat 5 Milyar Dolar Düştü.

Dünyada yaşanan krizle birlikte Türkiye’nin ithalatı da gerilerken, krizle birlikte aylık ithalat 5 milyar dolar düştü.

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, 2009 yılında Türkiye’nin ithalatının 50 milyar dolar azalacağını söyledi. Dünyada, özellikle de Avrupa pazarlarında yaşanan pazar daralmasına paralel olarak ithalatın da azaldığını ifade eden Tüzmen, şöyle devam etti: "Türkiye, düşük döviz kurları nedeniyle büyük miktarlarda ara mal ithal ederek bunları işleyip ihraç ediyordu. Sanayicimiz, ihracatçımız dünya pazarlarındaki paylarını korumak ve pazarlarını başkalarına kaptırmamak için yerli ara mal yerine, ucuz ara mal ithal ederek ihracatını sürdürdü. Şimdi, gerek dünya pazarlarındaki daralmaya bağlı olarak, gerekse döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle ithalatımızda ciddi düşüşler yaşanıyor. Bugünkü durumun devam etmesi halinde, 2009 yılında ithalatımız yaklaşık 50 milyar dolar azalır." İthalatın azalmasındaki bir başka nedenin de dünyada emtia fiyatlarında yaşanan düşüş olduğunu kaydeden Bakan Tüzmen, bu durumun bir yandan ihracatı olumsuz yönde etkilerken, diğer yandan ithalat faturasını da aşağı çektiğini bildirdi.

Petrol ithalatı

Tüzmen, en büyük ithalat kalemi olan petrol ve petrol ürünlerinin fiyatlarının büyük oranlarda düştüğünü kaydederek, "170 dolarlardan 40 dolarlara geriledi. Demir Çelik fiyatlarında da aynı durum söz konusu. Bu ürünlerin sayısını artırmamız mümkün. Bütün bunlar ithalat faturamızı düşürüyor tahminlerimize göre, bu yıl sonunda 205-210 milyar dolar arasında bir ithalatımız olur. 2009 yılında bu rakam çok daha aşağılarda seyreder" diye konuştu. Dünya pazarlarında yaşanan olumsuz gelişmelerden en az etkilenmek için çalıştıklarını ifade eden Bakan Tüzmen, ithalattaki düşüşün ihracattaki düşüşten daha fazla olmasının Türkiye’nin cari açığına olumlu etki yapacağını bildirdi. Tüzmen, görüşlerini şöyle açıkladı: "İthalatımızda 2009 yılında yaşanacak düşüş sonucunda, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı çok yükselecek. Önümüzdeki aylarda yerli ara mal üreten işletmelerimizin de devreye girmesiyle, sanayicimizin, ihracatçımızın ithal ara mal yerine, yerli ara mal kullanmaya başlamasıyla daha da olumlu bir tablo ortaya çıkacak. Bu da beraberinde cari açığımızı düşürecek. Olumlu bir tablo ortaya çıkaracak. "

Sonrası kolay

Türkiye’nin bu kriz ortamını fazla yara almadan geçirmesi halinde önünün çok açık olduğunu ifade eden Devlet Bakanı Tüzmen, "Fazla yara almadan iki sene dayanırsak sonrası kolay, Türkiye’nin önünde kimse duramaz. Bunu başarırsak dünya pazarlarındaki payımızda hızlı bir sıçrama yaşarız. Çok güçlü bir şekilde dünya pazarlarında oluruz" diye konuştu.

(sondakika.com)