TİGEM Bakanlığı'ndan davacı oldu


TİGEM süt desteğinin kendisine verilmemesinden dolayı bağlı olduğu Bakanlık'ı dava etti.Sanayiye gelen süt miktarını artırmak, kayıt dışı üretimi azaltmak ve hayvancılığı desteklemek üzere litre başına verilen "süt teşvik primi", Tarım İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile davalık olmasına yol açtı.
TİGEM, kamu kuruluşu olduğu gerekçesi ile kendisine süt teşvik primi ödenmesi üzerine, bakanlık aleyhine dava açtı. TİGEM’in Danıştay 10. Dairesi’nde açtığı dava, kurum lehine sonuçlanırken, sadece 2002, 2003 ve 2004 yıllarına istinaden, süt teşivinden dolayı, 3 milyon 605,4 bin YTL tutarında süt teşvik primi ve faiz alacağı bulunuyor.
BAŞVURUSU KABUL GÖRMEDİ
TİGEM, 2000 yılında yayımlanan hayvancılığın desteklenmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, litre başına verilen süt teşvik priminden yararlanmak için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na başvurdu. Kamu kuruluşu olarak TİGEM’in bu destekten yararlanamayacağının bildirilmesi üzerine, TİGEM, bakanlığın süt teşvik primi ödemelerine ilişkin tamiminin iptali için 2004 yılında Danıştay’da dava açtı.
Yargılama sonucunda, Danıştay, bakanlığın işlemini iptal ederken, bakanlık konuyu temyize götürdü. Bu arada TİGEM, ödenmeyen süt teşvik primlerinin ödenmesi için tekrar bakanlığa (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne) başvurdu, ancak temyiz işleminin sonuçlanmaması nedeniyle bir ödeme yapılamayacağı idareye bildirildi.
TİGEM Genel Müdürü Mehmet Halis Bilden, kurumun faaliyetlerinin görüşülmesi sırasında TBMM KİT Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, bir kamu kuruluşu olarak TİGEM’in devletin tarıma verdiği desteklerden yararlanamadığını belirtirken, bu nedenle 2007 yılında 41 milyon YTL, 2008 yılında ise 55 milyon YTL’lik desteği alamadıklarını açıklamıştı.
ÖZEL SEKTÖR DAHA AVANTAJLI
Diğer taraftan, komisyonda, milletvekilleri, TİGEM devlet yardımlarından yararlanamazken, TİGEM’in işletmelerini kiralayan özel sektörün, aynı araziler üzerindeki üretim faaliyetleri nedeniyle devletten destek aldığına dikkati çekerek, "bu şirketlerin, aldıkları devlet destekleri ile kar ettikleri" iddiasını gündeme getirmişti.
Verilere göre, TİGEM, yılda ortalama 40 bin ton süt, 300 bin ton civarında buğday, 20-30 bin civarında arpa, 25 bin ton civarında mısır, 7 bin ton civarında mercimek, 7 bin ton civarında ayçiçeği üretiyor. TİGEM, halen litre başına 4 YKr olarak belirlenen süt teşvik priminden yararlanabilse, yılda 40 bin tonluk süt üretiminden dolayı 1,6 milyon YTL destek alması gerekiyor.
Bu arada, bakanlığın, mahkemede, "TİGEM’in sermayesinin ve kısa vadeli kaynak ihtiyacının da hazine tarafından karşılandığı, TİGEM’in asli üretiminin süt olmadığı, asli üretim görevi olan damızlık üretimi sırasında sütün elde edildiği" yönünde savunma yaptığı belirtiliyor. (AA)

ensonhaber