Türkiye’de eylül ayında kayıtdışı çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 2.3 puan azalmasına rağmen, halen yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı yüzde 45.9 seviyesinde bulunuyor. Bir başka ifadeyle, Türkiye’de halen iki kişiden biri kayıtdışı çalışıyor. Tarımda çalışan her 10 kişiden 9’u, inşaat ve bayındırlık sektöründe her 10 kişiden 6’sı, ticari işletmeler, lokanta ve oteller ile ulaştırma, haberleşme ve depolama işlerinde istihdam edilen her 10 kişiden 4’ü, imalat sanayiinde ise 3’ü kayıtdışı istihdam ediliyor.

Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi Eylem Planı’nda, kayıtdışı ekonomiyle ilgili tespitlere yer verildi. Eylem Planında, OECD’nin çeşitli ülkelerdeki gelir vergisi, işçi ve işveren sosyal güvenlik kesintisi ile toplam vergi makası verileri de yer aldı. Çalışanların net ücretleri ile çalışanları istihdam etmenin maliyeti arasındaki farkı ifade eden vergi makası ise Türkiye’de yüzde 42.7 olarak belirleniyor.
Söz konusu oran, Yunanistan’da yüzde 42.3, Meksika’da yüzde 15.3, İspanya’da yüzde 38.9, ABD’de yüzde 30, Fransa’da da yüzde 49.2 düzeyinde bulunuyor.

(Milliyet)