Bir IMF yetkilisine atfen yayınlanan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir IMF programına imkan verebilecek şekilde, Türk makamlarıyla son haftalarda yapılan teknik görüşmelerde kayda değer ilerleme sağlandı. Bu çerçevede Türk makamları, politika ihtiyaçları ve program modaliteleri konusunda görüşmelere devam etmek üzere bir IMF heyetini Ocak ayı başlarında Ankara'ya davet etti."

HAZİNE DE AÇIKLADI
Öte yandan sabah Hazine'den yapılan açıklamada da Türkiye ile IMF arasında bir program yapılmasına ilişkin teknik çalışmalarda önemli ilerlemeler sağlandığı ve IMF heyetinin Ocak ayı başında Türkiye'ye geleceği belirtilmişti.

IMF ile yapılacak anlaşmada, kısa süreli bir standart stand-by seçeneğinin ağırlık kazandığı belirtiliyor. Buna göre, anlaşmanın 1,5-2 yıl çerçevesinde olacağı ve 3 yıl gibi uzun süreli bir anlaşmanın tercih edilmediği ifade ediliyor.

(Hürriyet)