Türkiye krize hazırlıklıydı


Unakıtan, sistemin kökten değişmesi gerektiğini savundu.Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, yaşanan ekonomik krizin sadece Türkiye'nin krizi olmadığını, tüm dünyanın bundan etkilendiğini belirterek, Türkiye'nin krize hazırlıklı yakalandığını ifade etti.
TBMM Genel Kurulu, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başladı. Bütçenin tümü üzerinde bir sunuş yapan Maliye Bakanı Unakıtan, AK Parti iktidarı döneminde bütçe disiplinine büyük önem verildiğini hatırlatarak 2009 bütçesiyle, yaşanan küresel ekonomik krize karşı Türk ekonomisinin dayanıklılığının artırılmasını, vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesini ve beşeri sermayenin niteliklerinin geliştirilmesini
hedeflediklerini belirtti.
KRİZDEN KAÇIŞ YOK
Dünyanın, 1929 bunalımından sonraki en büyük ekonomik krizi yaşadığına işaret eden Unakıtan, Amerika'da konut piyasasında yaşanan sıkıntılardan kaynaklanan krizin tüm dünyaya yayıldığını bildirdi. Bu krizden gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş tüm ülkelerin etkilendiğini ifade eden Unakıtan, tüm dünyanın krizden nasibini aldığını ifade etti.
Unakıtan, "Bundan kaçış yok. Etkilenmemek diye bir şey sözkonusu değil. Az veya çok herkes etkileniyor. Bu kriz, dünya ekonomik
sistemini derinden etkiliyor" dedi. 1929 yılından beri böyle büyük bir kriz yaşanmadığı için dünyanın krizi yönetme kabiliyetinin zayıfladığını belirten Unakıtan, dünyada şu ana kadar alınan önlemlerin piyasaları tam olarak sakinleştirmeye yetmediğini söyledi. Unakıtan, krizin giderek derinleşmesinin, bugüne kadar atılan adımların etkinliğine ilişkin soru işaretlerine neden olduğunu bildirdi.
SİSTEM KÖTEN DEĞİŞMELİ
Krizin aşılmasının sadece parasal önlemlerle mümkün olmadığını ifade eden Unakıtan, sistemin kökten değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Şu andaki belirsizliğin ortadan kaldırılması ve güven ortamının tesis edilmesi gerektiğini dile getiren Unakıtan, reel ekonomi ile finans kesimi arasındaki makasın kapatılması gerektiğini söyledi.
Yaşanan küresel krizin, üretmekten çok tüketerek ekonominin döndürülemeyeceğini ortaya çıkardığını kaydeden Unakıtan, bir değişimin kaçınılmaz olduğunu bildirdi. Krizle mücadelede, yüksek tasarruf oranlarıyla desteklenen fiziki ve beşeri sermaye birikimininin artırılması gerektiğini kaydeden Unakıtan, üretmeden ekonominin döndürülmesinin ve sürdürülebilir kalkınma sağlanmasının kolay olmadığını ifade etti.
Bugün yaşanan krizin Türkiye'nin krizi olmadığını belirten Unakıtan, küresel ekonomiyle entegre olan bütün ülkelerin bu krizden etkilediğini belirtti. Türkiye'yi etkileyen krizin kötü yönetimden kaynaklanmadığını vurgulayan Unakıtan, "Bu nedenle bu krizi milletçe göğüslememiz gerekiyor" diye konuştu.
TÜRKİYE HAZIRLIKLI YAKALANDI
Türkiye'nin krize hazırlıklı yakalandığını belirten Unakıtan, "Geçmişte olsa Anayasa kitapçığı değil, iki sayfa atsan Türkiye allak bullak olurdu" diye konuştu. 2002 yılında yaşanan krizde Türkiye'nin 8.5
milyar dolarının eridiğini hatırlatan Unakıtan, bu krizde Rusya'nın 161 milyar doların erimesine karşın Ruble'yi tutmanın kolay olmadığını belirtti.
Unakıtan, bu süreçte Merkez Bankası'nın sadece 100 milyon YTL kullandığını bildirdi.
Maliye Bakanı Unakıtan, 2009 yılı bütçe giderlerinin 262.2 milyar TL, net bütçe gelirlerinin 248.8 milyar TL, bütçe açığının 13.5 milyar TL, faiz dışı fazlanın ise 44 milyar TL olarak öngörüldüğünü açıkladı.

ensonhaber