İnsan hakları ihlali endişe verici


TÜSİAD insan hakları ihlalinin AB yolunda da engel olduğunu bildirdi.Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye'de insan hakları ihlallerindeki artışın endişe verici olduğunu bildirdi.
TÜSİAD, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, 10 Aralık 1948 yılında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni kabul etmesi kapsamında kutlanan "İnsan Hakları Günü" dolayısıyla bir açıklama yaptı.
Türkiye'de insan hakları standartlarının yükseltilmesi çalışmalarının, Helsinki Zirvesi'yle başlamış ve AB adaylık süreciyle yükselişe geçtiği belirtilen açıklamada, bu çalışmalar kapsamında, 2001 yılından itibaren, Anayasa'da ve sayısız kanunda değişiklikler yapıldığı ve pek çok alandaki uygulamalarda
iyileştirmeler gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
Bu çabaların, Türkiye'nin AB üyeliği hedefine yaklaşmasına yardımcı olduğuna ve tam üyelik müzakerelerinin 2005 yılında başlatıldığına işaret edilen açıklamada şöyle denildi:
TAM ÜYELİK İÇİN OLUMSUZ ETKİ
"Tam üyelik müzakerelerinin başlamasıyla birlikte, siyasi iktidarın reform hızında ve uygulama performansında görülen belirgin yavaşlama, giderek kamunun tüm birimlerine sirayet etmiştir. Bu yavaşlamayla gündemden düşen insan hakları, maalesef son yıllarda yaşanan ihlallerle, yeniden, fakat bu kez olumsuz bir manzara ile gündeme gelmektedir.
Türkiye'de ifade özgürlüğü, kültürel haklar, azınlık hakları ve adil yargılanma hakkı gibi alanlarda ilerleme beklenirken, en temel insan hakkı olan yaşama hakkının dahi kamu görevlileri tarafından ihlal edildiğine şahit olunmaktadır.
KÖTÜ MANZARA TEKRAR EDİYOR
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni 1949'da imzalamış bir ülke olan Türkiye, insan hakları standardını en üst seviyeye çıkarmak için kalan son adımları atmak yerine, 1990'lı yılların ortalarında yaşanan işkence, kötü muamele ve kolluk aşırılıkları ile tekrar karşılaşmıştır.
Sorumlu mevkidekilerin, bu olayların soruşturulması ve suçluların cezalandırılması konusundaki isteksiz tutumu, kamuoyu vicdanını rahatsız ederken, bu tür hak ihlallerinin tekrarının önlenmesi konusunda da kaygı uyandırmaktadır.
ÖLÇÜSÜZ GÜÇ ENDİŞE VERİCİ
Kolluk güçlerinin toplantı ve gösteri yürüyüşlerini bastırmakta kullandığı yöntemler ve mülki idarenin bazı gösteri yürüyüşleri karşısında aldığı ölçüsüz tavır da, idarenin insan hakları alanında sağlanan gelişmeyi içselleştiremediğini göstermektedir. Bugünkünden daha ileri bir hak ve özgürlükler blokunun ise, mevcut idari kapasite ile nasıl uygulanabileceği maalesef şüphelidir."
"Siyasi iktidarın demokrasi ve insan haklarını geliştirme gündemine geri dönmesi ve kamu idaresini yeniliklere adapte etmesi gerekmektedir" denilen açıklamada, Türkiye'de hak ihlallerinin giderek endişe verici boyuta ulaştığı ve siyasi iktidarın takındığı "bireye karşı devleti koruyan" tavrın Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde benimsediği Kopenhag Kriterleri ile ters düştüğü iddia edildi.

ensonhaber