Meges Boya tasfiye kararı aldı


Dün yapılan olağanüstü genel kurulunda şirketin tasfiyesine karar verildiği duyuruldu.MEGES'TEN İFLAS DUYURUSU
Meges Boya'dan İMKB'ye yapılan açıklamada, şirketin bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda alınan kararlara ilişkin bilgi verildi.

Şirketin 30 Haziran-30 Eylül 2008 tarihi itibariyle esas sermaye ve öz sermayesinin, Türk Ticaret Kanununun 324'üncü maddesi çerçevesindeki durumunun Genel Kurulda hissedarların bilgisine sunulduğu belirtilen açıklamada, alınan diğer kararlara ilişkin olarak şunlar kaydedildi:

''Şirketin 15 Ağustos 2008 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği oluşturulan çalışma grubunun düzenlediği ve Yönetim Kurulunun 14 Kasım 2008 tarihinde onayından geçen 6 Kasım 2008 tarihli raporu ve bu çerçevede şirketin mevcut mali yapısı hissedarlarının bilgisine sunulmuştur.

Şirketin tasfiyesi, tasfiyeye giriş işlemlerinin başlatılması ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuattaki tasfiye ile ilgili hükümler çerçevesinde bu konuda gerekli her türlü adımların atılması ile ilgili karar alınması hususu görüşülmüş ve şirketin tasfiyesine karar verilmiştir.

Genel Kuruldaki hissedarlarca tasfiye kararı alındığından tasfiye kurulunun seçilmesi ve tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda tasfiye kuruluna Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuattaki hükümler çerçevesinde gereken salahiyetlerin verilmesi ve ayrıca tasfiye memuruna verilecek ücretin tespiti hususları da görüşülmüş, tasfiye memurluğuna Banu Türk'ün seçilmesine ve kendisine brüt aylık 1.000 YTL ödenmesine karar verilmiştir.''

Açıklamada, tasfiye memuruna şirket konusuna giren işleri bizzat ve/veya başkaları adına yapmaları ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerine göre muamele yapmalarına mezuniyet verilmesi hususuna da karar verildiği belirtildi.

ensonhaber