Kiracıları sevindirici değişiklik


Borçlar Kanunu'ndaki düzenlemeyle ev sahibi-kiracı ilişkileri değişecek.TBMM Adalet Komisyonu, 649 maddelik Türk Borçlar Kanunu Tasarısının, kiracı-ev sahibi ilişkileri konusunda yeni düzenlemeler içeren maddelerini görüşmeye başladı.

Bugünkü çalışmasına, tasarının, “mal değişim sözleşmesi”ni düzenleyen 281. maddesinden başlayan Komisyon, bağışlama sözleşmesine ilişkin maddeleri de kabul ettikten sonra, kiracı-ev sahibi ilişkisi konusunda yenilikler içeren bölüme geçti.

Komisyon, kira sözleşmeleriyle 298. maddeden başlayan bu bölümde, 24 maddeyi kabul ederek, 322. maddeye geldi.

KİRACI KORUNACAK
Kiracının korunması ilkesi doğrultusunda hazırlanan, konut ve iş yerini kiraya verenlerin menfaatlerinin de gözetildiği tasarının kabul edilen maddelerine göre, mal sahibi, kiralık yeri kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmekle yükümlü olacak.

Kiralık yerle ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükleri mal sahibi karşılayacak.
Kiraya veren, sözleşmede aksi öngörülmemişse, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanacak. Buna göre, mal sahibi, kiraya verdiği konutta sürekli rutubet oluşması gibi durumlarda, bunun giderilmesinden sorumlu olacak.

Kiracı, mal sahibinden kiralanan yerle ilgili ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilecek. Bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, bu ayıbı mal sahibi adına gidertebilecek ve bundan doğan alacağını kira bedelinden kesebilecek. Ayıbın verilen sürede giderilmemesi durumunda, kiracı sözleşmeyi feshedebilecek.

KİRA ÖDEMESİ SÖZLEŞMEYE TABİ
Kira sözleşmesinin imzalanmasından sonra kiralanan yer herhangi bir nedenle el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olacak.

Kiracı, aksine sözleşme ve yerel adet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödeyecek.

Kiracı, kiralanan yerin tesliminden sonra hemen ödenmesi gereken kira bedelini veya yan gideri ödemezse, mal sahibi yazılı olarak bir süre verecek. Bu süre içinde de ödenmezse mal sahibi, sözleşmeyi feshedeceğini kiracıya bildirecek. Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve iş yeri kiralarında ise en az 30 gün olacak. Süre, yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlayacak.

KOMŞUYA SAYGI
Kiracı, kiralanan yeri, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanacak ve komşulara gerekli saygıyı gösterecek. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, en az otuz gün süre vererek, durumunu düzeltmesi için ihtarda bulunacak. Ancak, kiracının davranışları komşular tarafından çekilmez hale gelirse, ev sahibi yazılı bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilecek. Buna göre, uyarıya rağmen yüksek sesle müzik dinleyen, gürültü patırtı, balkonda mangal yapan kiracının sözleşmesi iptal edilecek.

TEMİZLİK VE BAKIM GİDERLERİ
Kiracı, kiralanan yerin olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlü olacak.
Mal sahibi, konut veya iş yerinde kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilecek.

DEĞER ARTIŞININ KARŞILIĞINI İSTEYEMEYECEK
Kiracı da ev sahibinin yazılı rızasıyla konut veya iş yerinde yenilik ve değişiklikler yapabilecek. Kiracı, aksine yazılı bir anlaşma yoksa, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler dolayısıyla kiralananda ortaya çıkan değer artışının karşılığını isteyemeyecek.

EV SAHİBİ-KİRACI MİLLETVEKİLİ
AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, “kiraya verenin, yan giderlere katlanmasına” ilişkin düzenlemenin, mahkemelerin elini kolunu bağlayacağını, iş yükünü artıracağını ileri sürerek, kiracılar aleyhine sonuç doğuracağını savundu.

Köylü, ev sahibi olan milletvekilleri ile kiracı olan milletvekillerinin, farklı görüşler ortaya koyduğunu iddia etti. Buna tepki gösteren Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya, “Lütfen. Siz deneyimlisiniz. Buradaki arkadaşlar kişisel konumlarını hukuk normuna yansıtmaz. Gözleminiz yanlış” dedi.
Komisyon, çalışmalarına öğle arası verdi.

ensonhaber