Kredi borçlularına af mı geliyor


Kredisini ödemede zorlanan şirketlere yeni çıkış kapısı

BDDK, kredileri ödemede zorlanan şirketlere yeni olanak sağlayacak bir değişikliğe gidiyor

YENİ ÇIKIŞ KAPISI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarca kredilerin ve diğer alacakların niteliklerinin belirlenmesi ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gidiyor. BDDK tarafından hazırlanan ve tarafların görüşüne sunulan taslakla, mevcut yönetmeliğin ’kredilerin ve diğer alacakların yeni sözleşme koşullarına bağlanması, yeniden yapılandırılması ve yeni bir itfa planına başlanması’ yeniden düzenleniyor. Böylece aldıkları kredileri geri ödemede zorlanan şirketlere yeni bir olanak sağlanacak.

Taslağa göre, geri ödenmesi kuvvetle muhtemel bulunmakla beraber, mazur görülecek çeşitli nedenlerle anapara veya faiz ödemelerinin tahsili, vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren 90 günü geçmeyen şekilde gecikenler de dahil olmak üzere, ikinci grupta sınıflandırılan krediler ve diğer alacaklar bir defa ile sınırlı olmak üzere, yeni sözleşme koşullarına bağlanabilecek. Bankaya olan ödemelerin yerine getirilmemesinin geçici likidite sıkıntısından kaynaklanması halinde borçluya likidite gücü kazandırmak ve banka alacağının tahsilini sağlamak için gecikmiş faizler de dahil olmak üzere krediler ve diğer alacaklar ilave kredi açılarak üç defayla sınırlı şekilde yeniden yapılandırılacak.

KREDİLER 6 AY TAKİP EDİLECEK
YÖNETMELİkte, geçici likidite sııntısı, “yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirebilecek ödeme gücüne sahip olan bir kredi borçlusunun normal faaliyetlerinden kaynaklanan fon giriş ve çıkışlarının, satış gelirlerinin veya faaliyet gelirlerinin beklenmedik ve geçici bir nedene bağlı olarak dalgalanmasından dolayı düzensiz hale gelmesinden kaynaklanan yönetilebilir bir nakit açığı” olarak dikkate alınacak.

Birinci ve ikinci yeniden yapılandırmada krediler ve diğer alacaklar, o tarihe kadar sınıflandırılarak izlendikleri üçüncü, dördüncü ve beşinci grup krediler ve diğer alacaklar için de en az altı ay takip edilmeye devam edilecek.

ensonhaber