Çiftçiye toprak eğitimi


Toprak analizi yaptırmak ve analiz sonuçlarına göre gübre kullanımını yaygınlaştırıp, çiftçilere benimsetmek amacıyla eğitim çalışması başlatılacak.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gübreleme yoluyla birim alandan elde edilecek ürün artışının önemli olduğu bildirildi. Bu amaçla 2005 yılından bugüne dek çiftçilere verilen gübre desteğinin 966 milyon YTL olduğu ifade edilen açıklamada, 2009 yılında ise 737 milyon YTL gübre desteği verileceği ifade edildi.

Açıklamada, 2009 yılında 1 milyon adet toprak analizinin yapılmasının planlandığı, bunun için de çiftçilere dekar başına 2.5 YTL'lik destek verileceği kaydedildi.

Toprak analizi yapılmadan gerçekleştirilen gübre kullanımının istenilen verim artışını sağlamayacağı gibi gereksiz masraflara ve çevre kirliliğine neden olacağına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda bakanlık olarak toprak analizi yaptırmak ve analiz sonuçlarına göre gübre kullanımını yaygınlaştırıp, çiftçilere benimsetmek amacıyla eğitim çalışması başlatılacağı belirtildi. Bu amaçla Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) koordinatörlüğünde çalışmalar yapıldığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (TEDGEM) ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği yetkililerinin katıldığı toplantılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantılarda gübre, gübreleme, toprak numune alınması, analizler ve analizlerin yorumlanması konularında yayınların hazırlanması kararlaştırılarak, il müdürlüklerinden, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nden ve toprak analiz laboratuvarlarından teknik personelin eğitici olarak eğitilmesi ve bu teknik personelin daha sonra çiftçileri eğitmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

''Eğitim programının ilk ayağı olan eğiticilerin eğitimi, 14 değişik ilde (Ankara, Antalya, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Konya, Kırklareli, İzmir, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yalova) 275 kişinin katılımıyla 23-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Söz konusu eğiticilerin eğitimine her il müdürlüğünden çiftçi eğitim ve yayım şube müdürü ve bir teknik eleman olmak üzere 2 kişi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bölge müdürlüklerinden toplam 113 teknik elemanın katılımı sağlanacaktır.''

Açıklamada, Ankara'daki eğitimin, Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü'nde yapılacağı bildirildi.

ensonhaber