IFM'den bütçe kesintisi


IMF’nin yeni stand-by anlaşması için Türkiye’den istediği bütçe tasarrufu büyük ölçüde netleşti.Meclis’te görüşmeleri devam eden 2009 bütçesi, daha yasalaşmadan kesintiyle karşı Maliye, bütün kurumların ödeneğini yüzde 10 keserek ödeyecek. Kesinti mal ve hizmet alımı, yatırım gibi kalemlerden yapılacak.

Ekonomi bürokratlarından edindiğimiz bilgilere göre, IMF ile yapılacak yeni program çerçevesinde, 2009 bütçesinin ödeneklerinde yüzde 10 oranında kesintiye gidilecek. Böylece gelecek yılın bütçesinden fiilen 262,1 milyar YTL yerine 248,7 milyar YTL harcanacak. Harcama düştüğü için bütçe açığı da küçülecek.

KEMERİ KURUMLAR SIKACAK
Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2009’dan itibaren yürürlüğe girecek bütçedeki söz konusu yüzde 10’luk kesintiyi kurumsal bazda otomatik olarak yapacak. Ödenekleri azalmış kurumlar ise yeni ödenek tutarı üzerinden kendi alt kesintilerini yapacak.

Böylece her bir kurum yöneticisi, kendi harcama önceliğini dikkate alarak kemeri nereden sıkacağına kendisi karar verecek. Bütçeden yapılacak tasarruf oranı yüzde 10’la ifade edilmekle birlikte kamu çalışanlarının maaşlarının ödendiği personel giderleri ve kamuya ait borçların faiz ödemelerinin yapıldığı faiz harcamaları ile sosyal güvenlik kurumlarına kamu çalışanları adına ödenen devlet primi giderleri kesintiye uğramayacak. Bu üç kalemde, memur maaşlarının düzenli ödenmesi ve borç faizlerinde aksama olmaması için hiçbir şekilde tasarruf yapılamıyor. Devlet gelecek yıl, sadece bu üç alana 122 milyar YTL kaynak aktaracak.

GAP’TAN KESİNTİ YOK
Bütçedeki yüzde 10’luk kesinti ise kamunun mal ve hizmet alımları ile yatırım ve bazı cari harcamalarında yapılabilecek. Bu kalemler için 2009 bütçesinde 134 milyar 78 milyon YTL tutarında ödenek bulunuyor. Bu ödeneğin yüzde 10’u olan 13,4 milyar YTL harcanmadan bütçede tutulacak. Gelirinin önemli bölümünü işsizlik fonu ve özelleştirmelerden alacak GAP yatırımları ise hiçbir şekilde kesintiye uğramayacak.

NEDEN KESiNTi YAPILIYOR?
IMF, yapılacak yeni stand-by programı için Türkiye’ye 20 milyar dolar civarında kredi tahsis edecek. Ancak, bunun karşılığında da Türkiye’den daha sıkı mali disiplin uygulamasını talep ediyor. Mali disiplin bütçede gelir artışı ya da harcamaların kısılması yoluyla yapılıyor. Hükümet, vergileri arttırmamak ve KİT ürünlerine zam yapmamak için birinci yol yerine, kamu harcamalarını kısan ikinci yolu tercih etti. Yapılacak tasarruf Türkiye’nin borç ödeme gücünü, dolayısıyla da kredibilitesini yükseltecek.

ensonhaber