'HAKSIZ KAZANÇ' RAPORU

Resmi büyütmek için tıklayın
Siirt'te 22 Bin YTL'ye Alınan Arsanın TOKİ'ye 100 Katına Satıldığı Yönündeki Tespitler, Bilirkişi Raporuyla Doğrulandı.
Siirt’te 22 bin YTL’ye alınan arsanın TOKİ’ye 100 katına satıldığı yönündeki tespitler, bilirkişi raporuyla doğrulandı. Aralarında AKP’li Belediye Başkanı Mervan Gül ve yardımcısı Muhsin Kebapçı’nın da bulunduğu 11 belediye görevlisinin yanı sıra TOKİ de kusurlu bulundu.
SİİRT’te AKP’li Belediye Başkanı Mervan Gül, yardımcısı Muhsin Kebapçı’nın da aralarında bulunduğu 11 belediye görevlisi hakkında, TOKİ’ye ’fahiş fiyatla’ satılan arsa ile ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, arsanın TOKİ’ye 100 katından fazla fiyata satıldığı belirtilerek, arsayı alan TOKİ de devleti zarara uğratanlar arasında gösterildi.
22 bin YTL’ye alındı
Ankara’dan bilirkişi tayin edilen Profesörler İlhan Tomanbay, Fahrettin Aral ile Doç. Dr. Faruk Güçlü’nün hazırladıkları rapor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla soruşturmayı yürüten Siirt Başsavcılığı’na gönderildi. Raporda, Belediye Başkan Yardımcısı Muhsin Kebapçı’nın 3 Mart 2005’te 22 bin YTL’ye satın aldığı arsanın, kendi imzasının da bulunduğu encümen kararıyla 2 milyon 100 bin YTL’ye kamulaştırılıp, belediye kár payı da hesaplandıktan sonra bu kez TOKİ’ye 2 milyon 262 bin 154 YTL’ye satışının yapıldığı kaydedildi.
11 kişi soruşturuldu
Şüpheli sanık olarak haklarında ’2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 1’inci maddesine aykırı biçimde fahiş rakam belirleyerek, belediyeyi zarara uğratacak şekilde görevi kötüye kullanmak’ suçundan soruşturma yürütülen ve ’devleti zarara uğratmak’tan kusurlu bulunan isimler şöyle: "Siirt Belediye Başkanı Mervan Gül, yardımcısı Muhsin Kebapçı, Belediye Meclisi Denetleme Kurulu üyesi ve TOKİ konutları için tahsis edilen arsanın fiyat belirleme komisyonunda yer alan İmar Komisyonu Başkanı Sadi Aydın, ile AKP’li komisyon üyeleri Fatih Yıldız, Gürbüz Tanık, Cafer ******* Hikmet Ekin, Meclis üyeleri Abdurrahman Aslan, Ömer Eminoğlu, Yazıişleri Müdürü Ali İhsan Abuşak, muhasebe müdürü Abdullah Kesici."
Raporda TOKİ’nin de, arsa devri sırasında yaptığı işlemlerin usule aykırı olması nedeniyle kusurlu olduğu belirtilerek şöyle denildi: "imar rantı gerçekleştirilerek üçüncü şahıslara haksız çıkar sağlandı, bu nedenle kamu zararının meydana geldi. Kamulaştırmanın şikayet sonrasında iptal edilmesine rağmen kamu zararı devam etti."
Belgelerde eksiklik var
BİLİRKİŞİ raporunda şu tespitler yer aldı: "Başkan Yardımcısı Muhsin Kebapçı’ya ait arsa, değişik kişilerce el değiştirilerek fahiş fiyatla belediyeye devredilmiştir. Belediyenin kurduğu takdir komisyonu ise, özel bir firmaya proje ve imar yaptırdıktan sonra TOKİ’ye devir yapmıştır. Belediyenin arsa devrinden zararı olmamıştır. Ancak tespit komisyonu kurup özel firma aracılığıyla proje ve imar çalışması yapması ve sonra da kamulaştırmadan vazgeçmesi nedeniyle kamu zararı oluşmuş ve üçüncü kişilere haksız kazanç sağlanmıştır. Mülkiye müfettişinin görevi bu zararı tespit etmek olmasına rağmen, bu getirilmemiştir. Soruşturma dosyasında, imar ve proje ile ilan harcamaları, belgeleri de dosyaya intikal ettirilmemiştir."
Haksız imar rantı sağlandı
GEREK Siirt Belediyesi ile arsa sahipleri, gerekse TOKİ ile belediye arasında imzalanan protokol ve tapuda arsa devri sebebiyle oluşan damga vergisi ve KDV’nin de tespit edilerek, kamu zararı olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan bilirkişi raporunda, şu ifadeler de yer aldı: "Kamulaştırmadan vazgeçilmesi nedeniyle tarla sahiplerinin arsa sahibi haline gelmesinden dolayı şüphelilerin haksız imar rantı sağladıkları, belediyenin bölge odaları ve defterdarlıklardan rayiç fiyat sorduğu, belediye imkanları kullanılarak defalarca araziye gidilmesi de kamu zararına yol açmıştır. Proje ve imar tutarıyla ilgili yapılan harcamaların da tespit edilerek ödenen miktarın belediyeden geri istenmesi gerekmektedir. "
Satış nasıl yapıldı
Yağmurtepe projesi, TOKİ’nin Siirt’te uygulamayı planladığı 3 projeden biriydi. Ancak bu projede Hazine’ye ait aracı önce şahıslara satıldı, onlar tarafından da TOKİ’ye.
108 dönümlük arazi 3 Mart 2005’te Abdülaziz Ekinci adlı kişi tarafından 22 bin YTL’ya satın alındı.
Ekinci, 6 gün sonra arazisiyi Siir Belediye Başkan Yardımcısı Muhsin Kebapçı’ya aynı fiyattan sattı.
28 Mart 2006’da arza bu kez encümen kararıyla 2 milyon 100 bin YTL’ye kamulaştırıldı. Belediye kár payı ra hesapladıktan sonra arsa TOKİ’ye 2 milyon 262 bin 154 YTL’ye satıldı. Bu konuyla ilgili haberler ortaya çıkınca TOKİ, Temmuz 2007’de projeyi iptal etti.

27.12.2008 01:33 [1568118]


haberler.com