Krizden çıkışa farklı bir öneri

Küresel krizden çıkmak için "Müşterinin istemediği hiçbir şeyi yapmayın" önerisi geldi.
Cuma, 02 Ocak 2009 14:23

Fahri Sarrafoğlu/Dünya Bülteni
Deloitte'un "Ekonomide Yaşanacak Fırtınaya Hazırlanmak" başlıklı raporunda, "Müşterinin istemediği hiçbir şeyi yapmayın" uyarısında bulunularak, "Perakendecilik sektöründe müşteri her zaman çok önemli olmasına rağmen, kriz ve durgunluk dönemlerinde daha da büyük önem kazanıyor. Böyle dönemlerde müşterilerin gerçekten ne istediğini iyi anlamak, onların taleplerine odaklanmak ve müşterinin istemediği hiçbir şeyi yapmamak gerekiyor" denildi.
MÜŞTERİ TALEBİNE YÖNELMELİ
Deloitte tarafından hazırlanan "Ekonomide Yaşanacak Fırtınaya Hazırlanmak" başlıklı raporda, "Perakendeciler Zor Zamanlarda Nasıl Başarılı Olur?" sorusuna yanıt arandı. Raporda, enerji ve gıda maliyetlerindeki artışla birlikte azalan tüketici talebine karşısında perakende sektörünün yaşadığı sorunlara dikkat çekilerek, müşteri taleplerine odaklanmanın önemi vurgulandı. Gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın diğer sektörlerde tüketimi azalttığına dikkat çekilen Raporda, dünya genelindeki likidite daralmasının da sektörü ağır şekilde etkilediğini bildirildi.
İŞTE KRİZ RECETESİ
Raporda perakendecilere bir dizi önerilerde bulunuldu, bu öneriler şöyle sıralandı:
"-Arz ve talep değişimlerinin ürün portföyünüzü nasıl etkileyeceğini anlayın.
-Ürün portföyünüzü ve fiyatlama stratejilerini tüketici talebindeki değişikliklere göre değerlendirin.
-Ürün kategorilerinizin hangilerinin konjonktüre ters olduğunu ve hangilerinin durgunluk döneminde büyüyebileceğini saptayın.
-Artan benzin fiyatlarını düşünerek, müşterinizin mağazanıza gelmeden alışveriş yapmasını sağlayabilecek her türlü çözümü göz önünde bulundurun.
-Müşterilerinizin fiyat beklentilerini karşılayabilmek için alternatif tedarik yolları planlayın.
Tüketicilerin hangi özelliklere daha az önem verdiğini ve hangi özellikler için ek maliyete katlanmak istemediklerini belirleyin, fiyatlarınızı buna göre ayarlayın.
-Genel fiyatlandırma ve satış stratejinizi tüketicilerin değişen satın alma davranışını yansıtacak, doğru ürün portföyü ve hacmi elde etmenizi sağlayacak şekilde gözden geçirin."
KARLI OLMAYANI BIRAKIN
Raporda, şirketlerin karlılığını geliştirmesi için de bazı öneriler yer aldı. Raporda, karlılığa katkıda bulunmayan öğeleri gidermek için şirketlerin karlılıklarını ürün, ürün kategorisi, satıcı ve lokasyon gibi farklı kesitler itibariyle saptaması gerektiği ifade edildi. Rapora göre, iş performansına katkısı olmayan ancak mevcut iş modelinde o güne kadar desteklenmiş olan öğelerin sorgulanması ve iyileştirilmesi de genel anlamda karlılığı artırabilir.

hurriyet