TEPAP bütçe revizyonu istiyor
TEPAV, kamu kesimi genel dengesi ve merkezi yönetim bütçe rakamlarının revize edilmesini istedi.
Çarşamba, 31 Aralık 2008 17:21


Fahri Sarrafoğlu / Dünya Bülteni

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), gerçekçi olmayan bir görünüm taşıyan 2009 yılı makro çerçevesi ile başta yerel yönetimler, KİT, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve döner sermayeli işletmeler olmak üzere kamu kesimi genel dengesi ve merkezi yönetim bütçe rakamlarının revize edilmesi gerektiğini bildirdi.

TEPAV, Mali İzleme Raporu'nda, 2009 yılı makro mali çerçevenin geçerliliğini yitirmiş bir makro metne dönüşmüş olduğu ifade edilerek, başta büyüme olmak üzere; enflasyon, cari işlemler dengesi ve özellikle kamu kesimi dengesi hedef ve öngörülerinin gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

KİT'LER ve SGK DİKKATLİCE İZLENMELİ

Kamu kesiminin genel dengesi açısından yerel yönetimlerin, KİT'lerin ve SGK dengelerinin 2009 yılı programı uygulamasında dikkatlice izlenmesi gerektiğinin altı çizilen raporda, "2008 programında bu iki kurumsal yapının fazla vermesi programlanmış iken, 2009 yılı programında tahmin açığa dönüştü. 2008 yılı sonunda ise, özellikle yerel yönetimlerden kaynaklı olarak bu tahminin de üzerinde bir açık bekleniyor. Yerel yönetimlerin harcamaları bütçe faiz dışı harcamaların çok üzerinde artmaya devam ediyor" denildi.

ÖNLEM PAKETİ DİYE AŞIRIYA KAÇINILMAMALI

Krizin öncesinde mali genişlemenin Orta Vadeli Mali Çerçeve (OVMÇ) ile başladığı ve krizin etkisi ile tartışılan paketlerin etkisi eklendiğinde harcama genişlemesinin düşünülünden çok daha yüksek olmasının tahmin edildiği belirtilen raporda, her geçen gün belirginleşen ekonomik durgunluğa karşı bütçede kontrollü bir biçimde harcama genişlemesine gidilmesi gerektiğinin makul bir seçenek olduğu kaydedildi.

Ancak bunun, değişik paketler olarak ortaya konan istekleri karşılama konusunda son derece seçici olması ve "ipin ucunun kaçırılmaması" gerekildiğine işaret edilen raporda, "Bütçede zaten beklenenden büyük olması tahmin edilen bir açığın harcama kompozisyonunun kontrollü bir biçimde değiştirilmesi esas alınmalı. Bu anlamda şimdi ortaya çıkan açığın ileride giderilmesini sağlayacak şekilde 'telafi edici maliye politikası' temelinde şekillendirilmeli" denildi.

İŞÇİ ÇIKARMAYANLAR DESTEKLENMELİ

Maliye politikası tasarlanırken harcama genişlemesinin reel kesim ağırlıklı destekleri içermesi gerektiğine işaret edilen raporda, ancak bunların karşılığında özel kesimin hiçbir biçimde işçi çıkarmaması koşulunun getirilmesi gerektiği ifade edildi. Rapora şöyle devam edildi:

"İşsizlik Fonu ancak bu koşul ile ve sınırlı bir biçimde geçici olarak bütçe finansmanında kullanılmalı. Özel kesime verilecek her türlü bütçe dışı destek de işçi çıkarılmaması veya çıkarılan işçilerin geri alınması koşulları ile ilişkilendirilmeli. Bu toplam talep açısından da önemlidir. IMF ile yapılacak olası bir stand-by düzenlemesi de ancak krizin bu tür sosyal boyutu ile ilgili açılımlar ile birlikte müzakere edilmeli ve gelecek IMF desteğinin bir bölümü bu tür bütçe desteklerinin finansmanında kullanılmalı."

dunyabulteni