BDDK'nın finansal piyasalar raporu
BDDKnın hazırladığı, üç ayda bir yayımlanan Finansal Piyasalar Raporu açıklandı.
Çarşamba, 31 Aralık 2008 16:50


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk finans sektörünün aktif büyüklüğünün 2008 yılının üçüncü çeyreğinde 28,1 milyar YTL artarak 889,9 milyar YTL;ye ulaştığını, finansal sektör aktiflerinin gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranının yüzde 96,9 olarak gerçekleştiğini bildirdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, Eylül verilerine dayalı olarak hazırladığı, üç ayda bir yayımlanan Finansal Piyasalar Raporu açıklandı.
Rapora göre, 2008 yılının üçüncü dönemdeki yavaşlama eğilimine rağmen, kesintisiz büyüme eğilimi 27 çeyrektir devam etti. Ancak, küresel finansal krizin yol açtığı olumsuzlukların Türkiye;de de yansımaları görülüyor. Söz konusu durum, 2008 yılı üçüncü çeyreğinde ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği gibi 2008 yılı için gerçekleşme tahmini olarak belirlenen yüzde 4;lük oranın yakalanmasını güçleştiriyor.
Daralan iç talep ve enerji fiyatlarındaki düşüş enflasyon riskini azaltırken, zayıf talep nedeniyle kurlardaki yükselişin enflasyon üzerine etkisi bir süreliğine sınırlı kalabilecek. Öte yandan, daralan iktisadi faaliyet ortamında mali disiplin ile büyüme hedefi arasında bir denge, uzun dönem makro istikrar açısından önem arz ediyor.
Ayrıca, cari açıktaki yapısal sorun Eylül 2008 itibarıyla devam etmiş olsa bile, kurlardaki yükselme ve enerji fiyatlarındaki düşüş sebebiyle söz konusu açığın hız keseceği düşünülüyor.
Kredi ve kredi kartı müşteri sayısında yılın ikinci çeyreğinde başlayan artış üçüncü çeyrekte de devam etti. Sektörün finansal sağlamlığını yansıtan göstergeler Eylül ayı itibarıyla olumlu seyrini sürdürüyor. Ayrıca, sektörün sermaye yapısına ilişkin görünüm olumlu.
Sektör tarafından kullandırılan bireysel kredilere ilişkin değişim endeksi incelendiğinde, 2008 yılının üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre, ihtiyaç ve diğer bireysel kredilerin, toplam bireysel kredilere göre daha yüksek oranlı arttığı, taşıt kredilerindeki artısın belirgin olarak yavaşladığı, konut kredilerinde önceki dönemlerde kaydedilen yüksek büyümenin gevşediği görülüyor.
Küresel krizin etkisiyle borçlanma maliyetlerinin artması nedeniyle dış piyasalardan sağlanan kaynaklar, 2008 yılı genelinde belirgin değişim göstermedi. Ancak, Türkiye ekonomisinin mevcut makro ekonomik görünümünde ciddi bir bozulma yaşanmaması, bankacılık sektörünün güçlü seyrini devam ettirmesi ve iyi risk yönetimi uygulamalarının varlığı, söz konusu kaynakların temininin sürmesine maliyet artısına rağmen yardımcı oluyor. Bu gelişme Türk Bankacılık sektörünün olumlu görünümünü teyit ediyor.
2008 yılının üçüncü çeyreğinde bankacılık sektörünün sahip olduğu kredi riski incelendiğinde sektörde önceki dönem paralelinde bir seyir izlendiği görülüyor. Üçüncü çeyrek itibarıyla takipteki alacak tutarı önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında artarak 11,6 milyar YTL olarak gerçekleşti.
Kaynak : AA