EKREN: TEŞVİK İLE DİSİPLİN BİR ARADA OLACAK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Küresel Ekonominin Olumsuz Olduğu Bir Ortamda Yine Özel Sektörü Destekleyici, Teşvik Edici Ama Mali ve Parasal Disiplini de Koruyan Bir Yaklaşım Her Zaman Üzerinde Duracakları Ana Konu Olacağını Bildirdi.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, küresel ekonominin olumsuz olduğu bir ortamda yine özel sektörü destekleyici, teşvik edici ama mali ve parasal disiplini de koruyan bir yaklaşım her zaman üzerinde duracakları ana konu olacağını bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığında toplandı.

Toplantıya Devlet Bakanları Kürşad Tüzmen ve Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan'ın yanı sıra TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ve yeni yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Ekren, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, küresel krizin olumsuz etkilerini en aza indirmek için kullandıkları ve üzerinde mutabık kaldıkları politikayı, özel sektöre teşvik edici, destekleyici, piyasanın beklentilerine odaklı bir mali ve parasal disiplin olarak tanımladı.
"Nasıl küresel sistemin iyi gittiği yıllarda, ekonomi yönetimi, maliye ve para politikalarıyla özel sektöre ciddi inisiyafit alanları sağlamışsa, devletin sırtındaki ağırlığını azaltmış ise yeni dönemde de tersi bir beklenti elbette doğrudur" diyen Ekren, dış talep, dış fon sorunu ile karşılaşan bir ekonomide, iç talep iç fon sorununu birlikte çözmek gerektiğini vurguladı.
Ekren, burada da küresel ekonominin olumsuz olduğu bir ortamda yine özel sektörü destekleyici teşvik edici ama mali ve parasal disiplini de koruyan bir yaklaşımın her zaman üzerinde duracakları ana konu olacağını bildirdi.
Türkiye ekonomisinde "paket" demedikleri, bu şekilde ifade ya da takdim etmedikleri, ancak ciddi sayılabilecek küresel kriz ilgili anlık tepkiler konusunda da somut bir takım hususları yerine getirdiklerini anlatan Ekren, özellikle lira ve döviz likitidesine yönelik sıkıntılar konusunda Merkez Bankası'nın hem miktarlar hem de oranlar konusunda ciddi inisifayit kullandığını hatırlattı.
Alınan tedbirler arasında en kritik olanının doğrudan piyasaya nakit enjeksiyonu anlamına gelen bütçeden aktarılan para olduğuna işaret eden Ekren, şöyle devam etti:
"Özellikle 2008'in ikinci yarısından sonra talep ve altyapı yatırımlarını yönelik olarak toplam 10,7 milyar liralık bir harcamayı doğrudan bütçe kalemlerinden piyasaya aktarmış olduk. Bunun bütçeye oranı ortalama yüzde 4,5'dır milli gelire oranı da ortalama yüzde 1'dir.
Elbette Türkiye gibi 750 milyar dolarlık bir ekonomide, ekonomi yönetiminin yüzde 1'lik bir katkısı sadece gelişmeler konusundaki trendin bu şekilde olacağı sinyalini verir." Bir başka önemli konunun da sektörel tedbirler paketi denilen 4 ana başlıktan oluşan bir çalışma olduğuna işaret eden Ekren, bu çalışmayı tamamlamak üzere olduklarını belirtti. Ekren, vergiler konusunda ve istihdam konusunda da çok önemli bir açılımı sağlamayı planladıklarını kaydetti.

(Anadolu Ajansı) 4 saat önce.. [1601757]