Küresel kriz kasım ayında Türkiye'yi vurdu, işsizlik adeta patlama yaptı. Kasım ayında 645 bin kişi artan işsiz sayısı 3 milyona dayandı. İşsizlik oranı ise rekor artışla yüzde 12.3'e fırladı.


Geçen yılın aynı döneminde işsizlik oranı yüzde 10.1 düzeyinde bulunuyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketi'nin, "Ekim-Kasım-Aralık 2008" dönemini kapsayan, "Kasım" sonuçlarına göre, bu dönemde iş gücüne katılım oranı ise yüzde 48.4 olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı kentlerde yüzde 14.2, kırsal kesimde yüzde 9,3 olarak belirlendi.

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketi'nin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor.

Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.

cnntur
k