TOPLAM İSTİHDAMIN YÜZDE 44.5'İ KAYIT DIŞI ÇALIŞIYOR

Tüik'in Verileri, Toplam Sayısı 21 Milyon 315 Bin Olan Çalışanların Yüzde 44.5'le 9 Milyon 483 Bininin Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kurumuna Kaydı Bulunmadığını Gösteriyor.
Türkiye'de 9 milyon 483 bin kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı olmadan çalıştığı belirlendi. ANKA'nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı belirlemelere göre, Kasım ayında istihdamdaki toplam nüfus 21 milyon 315 bin kişi olurken, bunun 9 milyon 483 binini herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı bulunmayanlar oluşturdu. Ücretli olarak çalışan toplam 11 milyon 173 bin kişiden yüzde 18.5 oranındaki 2 milyon 70 kişinin kayıt dışı çalıştığı belirtildi. Toplam sayıları 1 milyon 517 bin olan yevmiyelilerin ise yüzde 90.4 oranındaki 1 milyon 371 bini kayıt dışı olarak çalışıyor. İşveren olarak faaliyet gösteren 1 milyon 259 bin kişiden yüzde 29 oranındaki 365 bini ile kendi hesabına çalışan 4 milyon 593 bin kişiden de yüzde 66.3 oranındaki 3 milyon 45 bininin de sosyal güvenlik kaydı bulunmuyor.

-ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİLİĞİ İŞSİZLİĞİ GİZLİYOR-
Kayıt dışı "çalışanlar" içinde en büyük grubu ise ücretsiz aile işçileri oluşturuyor. Büyük bölümü tarım kesiminde bulunan ve standart bir istihdamdan farklı olarak tarım ya da ticaretle uğraşan ailesine yardım eden bu kişilerin toplam sayısı 2 milyon 775 bin kişi düzeyinde bulunuyor. Bunların da yüzde 94.8 oranındaki 2 milyon 631 bini sosyal güvenlik şemsiyenden yoksun durumda. Normal bir istihdam olanağı elde edemediği için mevcut konumda yer alan bu kişilerin, ücretsiz aile işçisi şeklinde tanımlanması, Türkiye'deki işsizliğin boyutlarını da olduğundan küçük gösteriyor.
Kayıt dışı çalışanlar toplamının 4 milyon 774 bini tarımda, 4 milyon 709 bini ise tarım dışı sektörlerde bulunuyor. Kayıt dışılık oranı tarımda yüzde 86.9, diğer sektörler ortalamasında yüzde 29.8 düzeyinde bulunuyor.
İstihdamdaki nüfus ve kayıt dışı çalışanlar (Kasım-Bin kişi)
/**
Toplam Kayıt dışı Kayıt dışı
İstihdam İstihdam Oranı(%)
Toplam 21.315 9.483 44,5
Ücretli 11.173 2.070 18,5
Yevmiyeli 1.517 1.371 90,4
İşveren 1.259 365 29,0
Kendi hesabına 4.593 3.045 66,3
Ücretsiz aile işçisi 2.775 2.631 94,8
Tarım 5.494 4.774 86,9
Tarım dışı 15.822 4.709 29,8 **/ (ANKA)