Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Önümüzdeki Dönemde Bankaların Elindeki Fazla Likidite Oranlarının Azalacağını ve Eksiye Geçeceğini Belirterek, Bundan Sonra Merkez Bankası Olarak Piyasayı Fonlar Hale Geleceklerini Bildirdi.

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, önümüzdeki dönemde bankaların elindeki fazla likidite oranlarının azalacağını ve eksiye geçeceğini belirterek, bundan sonra Merkez Bankası olarak piyasayı fonlar hale geleceklerini bildirdi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Dünya Gazetesi işbirliğinde düzenlenen ''Para Politikaları'' konulu konferansta konuşan Yılmaz, Küresel krizin dışarıda finans piyasalarından başladığını ve tüm dünyayı etkilediğini belirterek, Merkez Bankası olarak da gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını söyledi.


Küresel krizin derinleştiği dönemden itibaren Merkez Bankalarının politika faizlerindeki değişim miktarı ile iktisadi faaliyetteki eğilim arasında kuvvetli bir ilişki olduğunun görülmekte olduğunu vurgulayan Yılmaz, 2006 yılındaki dalgalanmada Merkez Bankası'nın gelişmelere faiz artırarak tepki verdiğini anımsattı. O dönemde gerek iç gerekse dış talep koşullarının son derece canlı, çıktı açığının da sıfıra yaklaşmış olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:
''Ama bu dönemde, aynı dalgalanmaya rağmen, Türk Lirası değer kaybetmesine rağmen, Merkez Bankası farklı bir tepki vermişti. Tepki vermesinin nedeni de, iç ve dış talep koşullarıyla ilgiliydi. Küresel finans oynaklığının yoğunlaştığı 12 Eylül 2008 sonrası dönemde Türkiye, seçilmiş gelişmekte olan ülkeler arasında en çok faiz indirimine giden ülke olmuştur. Bu dönemde Türk Lirası'nın değer kaybı, diğer gelişmekte olan ülkelerden belirgin olarak ayrılmamıştır. İddia edildiği gibi Türk Lirası'nı olumsuz etkilememiştir. Son dönemde döviz kurlarında faiz kararlığı sonrası ortaya çıkan hareketlerin, döviz kurlarının politika faiz esnekliğinin, istikrar dönemlerinde olduğu kadar yüksek olmayabileceğini de göstermiştir.
İçinde bulunduğumuz iktisadi konjonktürde ve maliye politikasında bir miktar gevşeme olması beklenen bir durumdur. Bunu biliyoruz. Ancak 2009 yılında kamu kesimi borçlanma gereksiniminin belirgin olarak yükselmesi, para politikası kararlarının iktisadi faaliyet üzerindeki olumlu etkilerini zayıflatabilecektir. Bu çerçevede, kısa vadedeki mali gevşemesinin, orta vadede dengeli mali pozisyon getirten borç dinamiklerinin sürdürebilirliğini temin eden güçlü bir çerçeve ile desteklenmesi bir önem taşımaktadır. Bu, para politikasının duruşu için çok önemli bir husus.''

-PİYASA FONLAYACAĞIZ''-
Bankaların elindeki fazla likidite oranlarının azaldığını, bunun önümüzdeki günlerde daha da artacağını belirterek, bu likiditenin eksiye düşeceğini ifade eden Yılmaz, Merkez Bankası'nın bundan sonra bankalara borç verebilecek duruma geleceğini kaydetti. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Önümüzdeki dönemde ve gelecek dönemde beklentimiz, piyasada bankaların elinde olan fazla likidite oranı azaldı ve daha da azalacak. Eksiye geçecek ve eksiğe geçeceği için de bundan sonra Merkez Bankası olarak piyasayı fonlar hale geleceğiz. Biz onlara borç vermeye başlayacağız. Şu anda onlar bize borç veriyorlar. Dolayısıyla bizim politika faiz oranımız, Merkez Bankası'nın borçlanma faiz oranı değil, borç verme faiz oranı olacak. Teknik faiz indirimi dediğimiz bu konuyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Bunu da piyasalarda, bankacılık sistemindeki likidite gelişmesine göre önümüzdeki dönemde, belki de yaz aylarında yapabiliriz.

(Anadolu Ajansı)