TÜRK-İŞ SENDİKALAR KANUNU TASLAĞI HAZIRLADITürk-iş, Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Taslağı Hazırladı. Meclis'te Bekleyen Sendikalar Kanunu'nun Yetersiz Olduğunu Savunan Türk-iş, Kendi Taslaklarının Dikkate Alınmasını İstedi.

Türk-İş, Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu taslağı hazırladı. Meclis'te bekleyen Sendikalar Kanunu'nun yetersiz olduğunu savunan Türk-İş, kendi taslaklarının dikkate alınmasını istedi. Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, Toplu İş İlişkileri Kanunu Taslağı'nınÇalışma Bakanlığı, işçi ve işveren konfederasyonlarına gönderildiğini söyledi. Konuyla ilgili Sendika Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Kumlu, kendilerinin hazırladığı, çalışma hayatını düzenleyen 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun taslak çalışmasını anlattı. Taslağın, Avrupa Birliği ile ILO normlarına uygun olduğunu belirten Kumlu, bilim adamlarının bulunduğu kurulla yeni taslağı hazırladıklarını belirtti.

Çalışmada sendikal ilişkilerle toplu iş sözleşmeleri grev ve lokavt kurumlarının birbirini tamamladığını kaydeden Kumlu, bu yüzden yasanın Toplu İş İlişkileri Kanunu adı altında toplandığını aktardı. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'na ilişkin yaptıkları değişiklikleri sıralayan Kumlu, taslağa göre toplu iş sözleşmesi yapmaya hangi sendikanın yetkili olacağını bundan böyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın değil, kurulacak Toplu İş İlişkileri Kurulu'nun karar vereceğini dile getirdi. Sendika üyeliği ve üyelikten çekilmede noter şartının kaldırılacağını ifade eden Kumlu, bu sorunun sosyal tarafların eşit olarak yer alacağı Toplu İş İlişkileri Kurulu'nca bilgisayar ortamında çözüme kavuşturulacağını kaydetti. Sendikaların iş yerinde örgütlenmeleriyle bağlantılı olarak işini kaybedenlere yönelik fon kurulacağını aktaran Türk-İş Başkanı, bu fonda işini kaybeden üyelere yardım yapılacağını belirtti. Taslakla sendikaların denetimlerinin de şekillendirildiğini ifade eden Kumlu, "Yıllık ve genel kurul dönemi mali denetimlerinin denetçiler yanında 3658 sayılı kanuna göre ruhsat almış yeminli mali müşavirler tarafından yapılacağı öngörülmüştür." dedi. Kumlu, taslakla sendikaların radyo ve televizyon kurma serbestisi kazanacağını da dile getirdi.
2822 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nda yapılan değişiklikleri de sıralayan Kumlu, grev ve lokavt yasaklarını geniş ölçüde azalttıklarını dile getirdi. Kumlu, hazırladıkları taslakla, banka ve noterlik hizmetlerinde, termik santralleri besleyen linyit üretimi, petrol sondajı, üretimi, tasfiyesi, dağıtım ve petrokimya işlerinde, kamu kuruluşlarınca yürütülen şehir içi ulaştırma hizmetlerinde grev ve lokavt yasasınının kaldırılmasını öngördüklerini söyledi. Konuşmasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kumlu, toplu iş görüşmelerinde tıkanma var mı ? sorusuna, "Bu ayın 8'inde başkanlar kurulunu çağırdık. Tıkanma söz konusu değil." cevabını verdi. Meclis'te bekleyen yasanın hatırlatılması üzerine Kumlu, "Komisyondan geçip bekleyen yasayla ilgili çekinceleri ilettik. Meclisteki taslakta bir sürü eksiklikler var. Biz taslağı bilim adamlarına hazırlattık. Bu taslaktan istifade edilsin istedik." dedi. Kumlu, 1 Mayıs'ta Türk-İş'in tavrının ne olacağına 8 Nisan'daki başkanlar kurulunda karar verileceğini söyledi. (CİHAN)

(Cihan Haber Ajansı)