Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, Kurumun Düzenleme ve Denetim Alanında 2008 Yılsonu İtibarıyla Bulunan Toplam 238 Adet Finansal Kuruluşun Toplam Bilanço Değerinin 763 Milyar Lira Olduğunu, Bu Tutarın, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın Yüzde 80'ine Tekabül Ettiğini Bildirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, Kurumun düzenleme ve denetim alanında 2008 yılsonu itibarıyla bulunan toplam 238 adet finansal kuruluşun toplam bilanço değerinin 763 milyar lira olduğunu, bu tutarın, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 80'ine tekabül ettiğini bildirdi. BBDK'nın 2008 yılına ilişkin ''Faaliyet Raroru'' yayımlandı. Raporun girişinde Tevfik Bilgin, ''Sunuş'' başlıklı girişte, 2008 yılının tüm dünyada finansal risklerin yeniden değerlendiği ve risk algılamasının öneminin daha fazla anlaşıldığı bir yıl olduğunu bildirdi.

2007 yılı ortalarından itibaren bütün dünyayı etkileyen küresel krizin, finans sektörünün yanı sıra reel ekonomiyi de etkisi altına alarak global ekonomi üzerinde tehdit oluşturmaya devam ettiğini ifade eden Bilgin, geçmiş krizlerden çıkarılan derslerin yanı sıra yaygın şube ağına dayalı klasik bankacılık anlayışı, bilanço toplamı ile türev ürün ve bireysel kredi hacminin göreli küçüklüğü ve uluslararası standartların oldukça üzerinde seyreden sermaye yeterliliği oranı sayesinde, global krizin Türk bankacılık sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin bugüne kadar oldukça sınırlı kaldığını belirtti.
Bu yapısal avantajların yanı sıra henüz kriz belirginleşmeden uygulamaya koydukları daha ihtiyatlı düzenleme ve denetim anlayışının da sektörün kötü günlere hazırlıklı girmesine imkan sağladığı ifade eden Bilgin, şöyle dedi:
''Bu sayede, Türk bankacılık sektörü 2008 yılında da uluslararası piyasalardan finansman sağlamaya ve reel kesimi finanse etmeye devam etmiş, karlılık açısından da diğer ülkelerdeki muadillerine göre iyi bir performans sergilemiştir.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Kurumumuzun düzenleme ve denetim alanında 2008 yılsonu itibarıyla 50'si banka, 47'si yabancı banka temsilciliği, 50'si finansal kiralama şirketi, 81'i faktoring şirketi ve 10'u finansman şirketi olmak üzere toplam 238 adet finansal kuruluş yer almaktadır.
Söz konusu kuruluşların toplam bilanço değeri 2008 yılsonu itibarıyla yaklaşık 763 milyar liradır. Bu tutar, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 80'nine tekabül etmektedir. Ayrıca, kuruluş ve faaliyet izni Kurumumuzca verilen beş adet varlık yönetim şirketi ile bankalarda finansal denetim yapma yetkisine sahip 40, finansal denetim ve bilgi sistemi denetimi yapma yetkisine sahip altı ve dış hizmet alımı süreciyle bankalarda bilgi sistemi denetimi yapma yetkisine sahip iki olmak üzere toplam 48 adet bağımsız denetim kuruluşu da dikkate alındığında Kurumumuz denetimi altında bulunan kuruluş sayısı 291 olmaktadır.'' 2009 yılında Kurumu bekleyen gündem maddelerinin başında kuşkusuz Basel 2'ye yönelik hazırlıkların geldiğini belirten Bilgin, bunun yanı sıra banka dışı finansal kuruluşlara yönelik düzenleme ve denetim sisteminin etkinliğinin artırılması, 2009?2011 dönemine ilişkin Kurum Stratejik Planına yönelik hazırlık çalışmalarının tamamlanması ve planın tüm unsurlarıyla uygulamaya konulmasının diğer başlıca gündem maddeleri olacağını kaydetti.

(Anadolu Ajansı)