Dünya liderleri, Londra'da yapılan G-20 zirvesinde ekonomik krize karşı 1 trilyon dolarlık kaynak ayırırken, Türk iş dünyasının temsilcileri de bunalımdan çıkış yollarını masaya yatırdı. İşadamlarına göre bu konuda finansal desteğin yanı sıra Türkiye'nin en büyük kozu istikrar.

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun (TUSKON) düzenlediği toplantıda konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren de Türkiye'de siyasî ve ekonomik istikrarın devam ettiğini söyledi. Ekren, özel ve kamu sektörünün istikrar ve kriz süreçlerinde birlikte olmalarının mecburiyetine işaret etti. TUSKON'un hazırladığı 'İş Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Vizyon Geliştirme ve Bilinçlendirme Projesi' raporunda, iş dünyası derneklerinin ciddi yapısal problemlerle karşı karşıya olduğu tespiti yapıldı. Örgütlerin malî kaynaklarının yetersiz olduğuna dikkat çekilen raporda, bu kuruluşların profesyonel bir anlayışla yönetilmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin 742 milyar dolarlık bir ekonomi olduğunu ve kişi başına düşen gelirin 10 bin doları aştığını ifade eden Ekren, şöyle konuştu: "Kişi başına düşen gelirde ciddi eşiği geçmiş olduk. Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrar devam etmektedir. Bu krize rağmen özellikle son 3 ayda reel kesim güven endeksi ve tüketici kesimi güven endeksinin az da olsa artış trendine girmesini, özel ve kamu sektörünün işbirliğinin daha da önem kazanacağının sinyali olarak da görmek gerekir."
Türkiye'nin 2013 ile 2023 hedeflerini katılımcılarla paylaşan Ekren, istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB ile üyelik müzakerelerini tamamlamış bir Türkiye'nin 2013 yılındaki vizyonlarını şekillendiren temel bileşenler olduğunu vurguladı. Özel ve kamu sektörünün istikrar ve kriz süreçlerinde birlikte olmalarını zorunlu kılan bir başka sebebin ekonomik birimlerin davranışlarının farklılaşması olduğunu kaydetti. Ekren, özel-kamu sektörü işbirliğinin, sadece kriz ortamında değil, kriz dışında da günlük hayatın her alanında, ekonomi ile ilgili ilişkilerde son derece kritik rol ve fonksiyon gördüğünü vurguladı. Vizyon geliştirme ve bilinçlendirmenin, ekonomik ve finansal iç ve dış şartların iyi olduğu dönemler kadar kötü olduğu zamanlarda da ihtiyaçları bulunan bir açılım olduğunu ifade eden Ekren, vizyon geliştirirken konjonktürel ve yapısal sorunlar ayrımını mutlaka yapmaları gerektiğinin de kritik bir konu olduğunu söyledi. Bakan Ekren, özel sektörle birlikte yeni bir yönetişim modelini uygulamaya koyacaklarını ifade ederek, "Kamu sektörü bakımından mali kural ve kayıt dışılıkta mutlaka bir adım atmak istiyoruz. Hem mali kuralda hem de kayıt dışılığın azaltılmasında iş dünyası ve STK'lar en önemli partnerimiz olacak." şeklinde konuştu.
'Otomotivciler bindiği dalı kesmez'
Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan da rapordan dolayı TUSKON'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin, temsil ettikleri kesimlerin görüşlerini ilgililere iletme mecburiyeti bulunduğunu ifade eden Çağlayan, "Söylemezseniz görevinizi eksik yapmış olursunuz. Bu dönem, özel-kamu diyaloğunun en fazla geliştiği, dikkate alındığı bir dönem olmuştur. Onun için böylesi bir dönemde sizlerin yapmış olduğunuz çalışmaları getirip gündeme koymanız gerekiyor. Amaç sadece eleştiri olmamalı, konuyla ilgili tespit ve çözüm önerilerinin de ortaya konulması gerekir." dedi. Çağlayan, ÖTV indiriminin ardından otomotiv sektöründe zam yapıldığı iddiaları konusundaki soru üzerine, indirimin 3 aylık olduğunu, bu sürede sektördeki stokların eritilmesinin ve bir yandan da yeniden üretime geçilmesinin amaçlandığını, konunun fazlasıyla amacına ulaşmış vaziyette olduğunu kaydetti. Çağlayan, "Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olan otomotiv sektöründeki birçok büyük fabrika bu taleplerini geri çekti. 24 saatlik üretim yan sanayiyi de harekete geçirdi." ifadelerini kullandı.
Fiyatlara ÖTV'nin yansıtılmadığı veya zam yapıldığı konusunda çeşitli görüşlerin dile getirildiğini belirten Çağlayan, şunları söyledi: "Otomotivdeki fiyat artışlarının yerli üretimde olduğu konusunda benim bir izlenimim şu anda yok. Daha çok dışarıdan ithal edilen araçlarda olduğu söylenmiştir. Bu müşteriler bugün için değil. Bu müşteriler sektöre her zaman lazım. Ben sektörün bindiği dalı kesmeyeceği kanaatindeyim. Sektöre çağrım şu: Bu, ciddi bir fırsat, iyi bir fırsattır. Yeniden istihdam, üretim imkanı getirmiştir. Stok maliyetleri bugün pahalı maliyetlerdir. En azından eldeki stokların nakit paraya dönüşmesi, firmaların yeniden likit hale gelmesi önemlidir."
Rızanur Meral: Derneklerin vizyon ve gündemi olmalı
TUSKON Başkanı Rızanur Meral, İş Dünyası, Sivil Toplum Kuruluşları Vizyon Geliştirme ve Bilinçlendirme Projesi'nin en önemli hedefinin, iş dünyası derneklerinin vizyonunun ve gündeminin ne olması gerektiğinin ortaya konulması olduğunu söyledi. Meral, bir yılı aşkın sürede Türkiye'nin 7 bölgesini kapsayacak şekilde 6 bölge merkezinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından son derece önemli tespitlere yer veren 6 adet bölge raporu hazırlandığını ve bu raporların kamuoyuna açıklandığını kaydetti. 'Türkiye Sonuç Raporu'nun masa başında hazırlanan istatistiki çalışmaları baz alan birer ekonomik analiz raporu olmadığını belirten Meral, yer yer bazı ekonomik analizler yapılsa da hedefin, bir ekonomi veya sosyal rapor hazırlanması olmadığını söyledi. Raporun yapılış amacının anket çalışması yoluyla ülke genelinde iş dünyası derneklerinin mevcut durumlarının tespit edilmesi olduğunu aktaran Meral, bu tespitlerin bundan sonra gerek TUSKON gerekse diğer iş dünyası aktörleri ve kamu kuruluşları tarafından yapılacak çalışmalara ışık tutacağını bildirdi. İş dünyası örgütlerine profesyonel yönetim şart TUSKON tarafından yürütülen Sivil Toplum Kuruluşları Vizyon Geliştirme ve Bilinçlendirme Projesi Türkiye Sonuç Raporu, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK), Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) gibi önde gelen sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra birçok bölgesel dernek ve federasyonla görüş alışverişinde bulunularak hazırlandı. Prof. Dr. Ömer Çaha ve Doç. Dr. Gökhan Bacık'ın öncülüğünde hazırlanan rapora göre, dernekler ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya. Araştırma kapsamında yer alan 205 derneğin büyük çoğunluğunun yakın geçmişte kurulmuş olması, yapısal sorunlarda rol oynayan ana faktör. Derneklerin küçük ölçekli esnaf ve sanatkarlardan oluşan üye yapısına sahip oluşu da yapısal sorunlarda rol oynayan diğer bir faktör. Raporda, derneklerin önemli sorunlarından birinin de mali kaynak yetersizliği olduğu vurgulanıyor. Derneklerin belli alanlarda uzmanlaşmış birimlerden, sac ayağına dayanan profesyonel yönetim anlayışından uzak olduğuna işaret ediliyor. Sivil toplumla ilgili çalışmaların giderek sivil toplumu 'üçüncü sektör' olarak görme noktasına geldiği de belirtilen raporda, "İş dünyası derneklerinin profesyonel bir mantıkla hareket etmesi gerekir. Dernek yöneticiliğini, hatır gönül işi olarak yürütülecek bir etkinlik olmaktan çıkartmak lazım. Dernek yöneticiliğini yöneticiler için de cazip hale getiren mekanizmaların iyi işletilmesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır." denildi.

(zaman)