Efe Rakı'ya 8'inci Madde Freni

Tapdk, Hakkında 'Usulsüz Bandrol Uygulaması' Davası Açılan Efe Rakı'nın Dağıtımına Fren Koydu.
TAPDK, hakkında ’usulsüz bandrol uygulaması’ davası açılan Efe Rakı’nın dağıtımına fren koydu.
Yasaya göre, TAPDK, sadece davanın açılması halinde bile lisansı iptal ediyor. Daha önceki yanlış bandrol vakalarında ’usulsüz bandrol uygulaması’ nedeniyle dava açılmadığı için TAPDK benzer bir iptal kararı vermemişti. Efe Rakı ise kendilerine böyle bir tebliğin iletilmediğini açıkladı. ALKOLLÜ içki üreticilerinden Efe Rakı ve İdol Şarapları’nın sahibi Elda İçecek, hakkında ’usulsüz bandrol uygulaması’ davası açıldığı için dağıtım lisansını kaybetti. Bandrol uygulamasına yönelik 8’inci maddenin 5’inci fıkrasına dayanarak, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, (TAPDK) bir şirket aleyhinde ’usulsüz bandrol uygulaması’ nedeniyle dava açıldığı zaman, söz konusu şirketin dağıtım yetki belgesini iptal ediyor. Sadece dava açılması bile lisansın iptali için yeterli ve açılan davanın sonuçlanması beklenmiyor. Daha önce, bazı üreticinin yanlış bandrol kullandığı çeşitli baskınlarla ortaya çıkmıştı ancak, savcılar davayı ’usulsüz bandrol uygulaması’ nedeniyle açmadığı için dosyalar TAPDK’ya gelmemişti.

TAPDK: Kanun böyle
Elda İçecek’in dağıtım lisansının iptalini dün önce ANKA Ajansı duyurdu. ANKA’nın haberi üzerine sorulan sorulara TAPDK Başkanı Mehmet Küçük başlangıçta, "Süreç devam ediyor" yanıtı verdi. Daha sonra TAPDK Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, "Elda İçecek hakkında dava açıldığı için kanunumuz gereği bizim yapacak başka birşeyimiz olmuyor. Geçen hafta kurul kararıyla şirketin dağıtım yetki belgesi iptal edildi. Elda’ya da tebligat yapıldı" bilgisini verdi. Elda’nın karara itiraz etmek için 15 gün içinde İdari Mahkeme’de dava açabileceğini belirtilen açıklamada, şunlar dile getirildi: "Kurumun verdiği kararın lehinde bir sonuç çıkarsa Elda’nın yapacağı tek şey mahkeme sonucunu beklemek olacak. Ama mahkeme kararı iptal ederse Elda için problem kalmıyor. Bu arada Elda fabrikadan mal çıkaramayacak. Bu konuda önlemler aldığını duyduk. Kurul daha önce de benzer kararlar aldı. Bazı küçük şarap fabrikaları böyle kapandı."
Savcı böyle açmış
TAPDK Basın Müdürlüğü, "Kamuoyuna da yansımış bazı büyük baskınlarda ele geçirilen, hatta vergi kaçakçılığı suçlaması yapılan diğer yanlış bandrol uygulamalarıyla ilgili TAPDK neden iptal vermedi" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu tamamen açılan davayla ilgili. Efe Rakı’da, Menderes Asli Ceza Mahkemesi’nde ’usulsüz bandrol uygulaması’ nedeniyle dava açılınca bu önümüze geldi. Diğerlerinde savcılar daha farklı davalar açmıştı."
Kayıtdışı mal satmayız
Öte yandan, Elda İçecek’in büyük ortağı Ekrem Demirtaş ile şirketin CEO’su Egemen Demirtaş’ın aralarında bulunduğu bir heyetin önceki gün TAPDK Başkanı Mehmet Küçük ile görüştüğü belirtildi. Konuya ilişkin itirazlarını Küçük’e ileten heyet, operasyonel bir hata olduğunu ve kayıtdışı mal satmadıklarını vurguladı. Efe Rakı ve İdol Şarapları’nın sahibi Elda İçecek, böyle bir tebliğ almadıklarını yazılı olarak açıkladı. Açıklamada şöyle denildi: "TAPDK tarafından, Bandrol Yasası’na muhalefetten hakkında dava açılan Elda’nın dağıtım yetki belgesinin iptal edilmesine yönelik olarak herhangi bir belge bize ulaşmamıştır. Elda yasal yetkileri çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor."
Sektör: Fatura çok fazla ağır
ALKOLLÜ içecek sektörü temsilcileri, TAPDK’nın Elda İçecek’le ilgili iptam kararını ’fazlasıyla ağır’ diye değerlendirdi: "8’inci madde yeniden düzenlenmeli aksi halde adaletsiz durumlarla karşılaşılabilir. Sadece davanın açılması halinde bile ilgili firmanın lisansının iptalinin öngörülmesi bizi tedirgin ediyor. Yasadaki muallak durumun ortadan kaldırılması gerekiyor."
Sicpa-Assan bandrolde bilgilere yer verdi
ALKOLLÜ içkilerde bandrol uygulaması 2007 yılında başlamıştı. 10 Temmuz 2008’den 15 Ocak 2009’a kadar üretim esnasında bandroller üzerine gözle görülemeyecek bir kodlamayla ürün hacim ve nitelik bilgileri kodlanmaya başlandı. Kimi zaman üretim sürecinde insan faktörüne dayalı yanlış kodlamalar olabiliyor. Üstelik üretici firmalarda bandrolün kontrol edilmesi için gerekli okuma cihazı da bulunmuyordu. Bandrol üreticisi Sicpa-Assan’a bildirilen hata sayısının 100 bini çoktan aştığı söyleniyordu. Sicpa-Assan 15 Ocak 2009’dan itibaren bandrollerde gözle görülebilir şekilde hacim bilgilerine yer vermeye başladı. Böylece üretici firma, eğer hatalı bandrol kullanılmış ise bunu fark edip, müdahale edebiliyor.
8’inci maddenin 5’inci fıkrası neleri içeriyor
ELDA İçecek’e dağıtım lisansı iptali faturası çıkaran kararın gerekçesi olarak, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış alım satımına yönelik düzenlede, bandrol uygulamasını içeren 8’inci maddenin 5’inci fıkrası gösterildi. Buna göre, "yasaya aykırılıktan dolayı yargılamaları devam edenler ile mahkum olanlara veya aynı yasaya aykırılıktan dolayı iki defadan fazla ön ödemede bulunmaması nedeniyle haklarında kamu davası açılmış ya da düşmüş olanlara satış, dağıtım veya uygunluk belgesi verilemeyeceği, verilen belgelerinde iptal edileceği" hükme bağlanıyor.
Dağıtım lisansı iptal edilince neler oluyor
Dağıtım yetki belgesinin iptal edilmesiyle ilgili TAPDK’nın kararı ilgili şirkete iletiliyor
Tebliğin ulaşmasının ardından, şirket 15 gün içinde dava açarak karara itiraz edebiliyor.
Şirket, İdari Mahkemede dava açıp, yürütmeyi durdurma kararı alması halinde içki satışına devam edebiliyor.
İdari Mahkeme davayı kabul etmezse veya yürütmeyi durdurma kararı vermezse üretim yapılsa da, tek bir şişe bile fabrikanın dışına çıkarılamıyor. Efe’nin lisansı nasıl iptal edildi EFE Rakı’nın fabrikasındaki denetimlerde niteliğine uygun bandrol kullanılmadığı tespit edilmişti. Menderes Cumhuriyet Savcılığı, usulsüz bandrol uygulaması nedeniyle Efe Rakı aleyhine 2008/899 tarih ve sayılı iddianame hazırdı. Daha sonra da Menderes Asliye Ceza Mahkemesi 2008/1351 esas numarası ile Efe Rakı aleyhine dava açtı. Davanın görüşülmesine ise söz konusu mahkemede devam ediliyor.haberler