Yılın ilk çeyreğinde toplam mobil telefon trafiği bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 artarak 22,9 milyar dakikaya ulaşırken, sabit hatlar ise yüzde 4 azalarak 6,3 milyar dakikaya geriledi.


2009 yılı Ocak-Mart döneminde SMS sayısı 27 milyarı geçerken, bir önceki dönemde 34 milyon olan MMS sayısı yüzde 15 azalışla 29 milyona düştü. Aynı dönemde internet abone sayısı ise yüzde 2'lik artarak 6,1 milyon oldu.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'na göre, yılın ilk 3 ayında trafiğin yüzde 75,5'lik kısmını mobilden mobile trafik oluşturdu. Toplam arama trafiği üçer aylık dönemler itibarıyla kıyaslandığında mobilden mobile arama trafik payının arttığı, sabitten sabite telefon trafiğinin toplam içindeki payının ise azaldığı görüldü.
Birinci üç aylık dönemde mobilden mobile trafik miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarken, sabitten sabite arama trafik miktarı ise yüzde 17 azaldı. 2008'de Telekom'un 29 bin 769, GSM işletmecilerinin sağladığı istihdam 7 bin 100 oldu. Sabit hat sahipliği mobil telefon kullanımındaki artışın da etkisiyle düşme eğiliminde. 2008 yılı sonu itibarıyla yaklaşık sabit telefon abonesi oranı yüzde 24,1 seviyesinde.
Mart sonu itibarıyla Türkiye'de 6,1 milyon internet abonesi bulunuyor. İnternet aboneliğinde bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2'lik artış gerçekleşti. Ocak-mart döneminde Türkiye'de yüzde 90 sahiplik oranına tekabül eden 64,4 milyon mobil abone bulunduğu tespit edildi. Daha önceki dönemlerde sürekli artış eğiliminde olduğu görülen mobil abone sayısı ve penetrasyon oranının bu yılın ilk üç ayında düştüğü görüldü. Söz konusu düşüş "her yöne" tarifeleri nedeni ile kullanıcıların ikinci aboneliklerini iptal ettirmesi sonucu gerçekleşti. Birinci çeyrekte geçen yılın son çeyreğine göre abone sayıları bakımından Turkcell'de yüzde 1,6, Vodafone'da yüzde 7,5 oranında düşüş gerçekleşirken, Avea'nın abone sayısında yüzde 3,1'lik artış yaşandı. Abone sayısına göre ise Turkcell'in yüzde 56, Vodafone'un yüzde 24, Avea'nın ise yüzde 20 pazar payına sahip olduğu görüldü

zaman