Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programının, Türkiye'nin AB'ye 1 Ocak 2014'te üyeliği yolunda ciddi bir adım olduğunu açıkladı.

TÜSİAD, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan tarafından dün kamuoyuna duyurulan 2007-2013 dönemine ilişkin AB Müktesebatına Uyum Programı konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Programın, TÜSİAD'ın da Türkiye için hedeflemiş olduğu 1 Ocak 2014 tarihindeki AB üyeliğinin gerçekleşmesi yolunda atılmış ciddi bir adım olduğu belirtilerek, AB müktesebatına uyum sürecinin teknik boyutunun siyasal etkilerden arınmış bir şekilde devam ettiğinin memnuniyetle gözlemlendiği kaydedildi.

Bu programın, genel seçimlerden sonra oluşacak yeni hükümet tarafından da benimsenmesi ve sürdürülmesinin kritik bir önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

''Programda öngörülen yasal değişikliklerin eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi bakımından TBMM'nin, gerçekleştirilen yasal reformların AB standartlarında uygulanması açısından hükümet ve ilgili kamu kuruluşlarının üzerlerine önemli bir sorumluluk düşmektedir. Ayrıca, öngörülen düzenlemelerin içeriklerinin değerlendirilmesinde kamu ve sivil toplum arasında sağlıklı ve kurumsallaşmış bir diyalog tesis edilmesi gereklidir.

Bazı uyum alanlarının etki analizi çalışmaları ile desteklenmesi ve programda öngörülen düzenlemelerin, dinamik bir yapıya sahip olan AB müktesebatında meydana gelebilecek değişiklikler dikkate alınarak güncellenmesi sağlanmalıdır. Son olarak, önümüzdeki 7 yıllık uyum sürecinin belirlenen somut hedefler doğrultusunda Türk kamuoyuna iyi anlatılması da büyük önem taşımaktadır.''

AA